Lastenkodeissa tapahtuuYleinenYritysuutiset

Sospron vuoden esihenkilö on Taru Tamminen

Tampereella sijaitsevan Takahuhti Alatalo 2:n yksikön johtaja Taru Tamminen on valittu Sospron vuoden esihenkilöksi. Valinnan perusteluina olivat useat toiminnan osa-alueet. Tarun johdolla Alatalon 2:n suoritus on ollut tavoitteisiin suhteutettuna tasapainoisin, kun kehitystä tarkastellaan asiakkuuksien, henkilöstön ja talouden näkökulmista. Takahuhti Alatalo 2 on erityistason lastenkoti, joka on erikoistunut erityisesti neuropsykiatrisesti oireilevien lasten sijaishuollon palveluihin.

Tarun johdolla Alatalo 2 on kerännyt eniten asiakaskokemuspalautteita (40 kpl) lapsilta, vanhemmilta ja sosiaalityöntekijöiltä. Palautteiden mukaan lapsilla on turvallinen olo lastenkodissa ja vanhemmat luottavat ohjaajiin kiitettävällä arvosanalla.

Taru sai hyvät arviot työryhmältään työyhteisötutkimuksen esihenkilötyön toteutumisen osa-alueesta, työryhmässä on alhainen lähtövaihtuvuus ja alhaiset sairauspoissaolot. Alatalon 2:n toiminta pysyy hyvin sovituissa tuntiraameissa työvuorojen suunnittelun ja toteutuksen osalta.

Taru on kokenut lastensuojelualan osaaja ja samaan aikaan hänellä on edelleen hyvin avoin, vastaanottavainen mieli ja innostunut asenne uuden kehittämiseen. Taru kykenee hyvin itsenäiseen työskentelyyn ja hänellä on rohkea työskentelytapa puuttua myös epäkohtiin ja niiden ratkomiseen. Tarulla on vahva toimeenpanokyky, josta näyttönä muun muassa palautetietoisen työotteen jalkautus, joka edennyt jo hyvin pitkälle omaohjaajatyöskentelyyn ja työryhmäkokouksiin.

Taru on näyttänyt todeksi johtamisopin, että samaan aikaan voi olla lämmin ja välittävä ja kuitenkin rajat asettava tiukka johtaja, jossa yhtälössä asiakkaat ja henkilöstö ovat tyytyväisiä ja toiminta on taloudellisestikin kestävällä pohjalla. Taru totesi palkinnon saadessaan, että lopputulos ei olisi mahdollinen ilman upeaa työryhmää ja hän kiitti jokaista Alatalon 2:n työryhmän jäsentä.

Muut esihenkilötyöstä palkitut olivat Ravanikodin toiminnanjohtaja Juha Åman, Pirkanmaan avopalvelupäällikkö Milla Heino ja Pitkäniemen toiminnanjohtaja Anna Lentolehto.

Palkitut vasemmalta alkaen: Juha Åman, Milla Heino, Anna Lentolehto ja Taru Tamminen.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Teemu Annala, p. 040 533 7568, teemu.annala@sospro.fi