YleinenYritysuutiset

Sospron Lastensuojelun asiantuntijaseminaari 2022 – Yhdessä olemme vahvempia

Pääsimme kahden vuoden tauon jälkeen kokoontumaan jälleen Sospron Lastensuojelun asiantuntijaseminaariin Tampereelle 24.3.2022. Lastensuojelun asiantuntijaseminaari on Sospron sosiaalityöntekijöille järjestämä tilaisuus, jossa kuullaan esityksiä ja keskustellaan lastensuojelualan ajankohtaisista aiheista. Tarkoituksenamme on tarjota voimaannuttavaa verkostoitumista, työvälineitä arkeen ja uusia näkökulmia lastensuojelusta.

Tällä kertaa seminaariin osallistui noin 100 yhteistyökumppaniamme. Laatujohtajamme Helena Nyman-Jokinen toivotti heidät lämpimästi tervetulleiksi. Avauspuheenvuorossaan hän kertoi yhteistyömme merkityksestä. Asiakastyömme eri palveluissa sisältää paljon yhdessä tekemistä. Asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kuuntelemisen opettelua ja kuulluksi tulemisen varmistamista., Helena aloitti. Meille Sosprossa on jo ennen pandemiaa, mutta erityisesti viime vuosina, korostunut yhdessä tekemisen merkitys ja voima, jonka vahvuuden olemme todenneet monissa konkreettisissa arjen tilanteissa. Yhdessä olemme olleet vahvempia ja osaavampia kuin yksin., Helena kiteytti.

Vahvistimme ajankohtaisen lainsäädännön tuntemista

Yhteistyömme perustana on lastensuojelua ohjaava lainsäädäntö ja yhteiskunnassa vallitsevat lapsilähtöiset asenteet. Asiantuntijaseminaarissamme kuulimme Lapsiasiavaltuutetun toimiston lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen esityksen, jossa hän kertoi lainsäädännön, yhteiskunnan käytäntöjen ja asenteiden kehityksestä lapsen oikeuksien näkökulmasta. Hän nosti esille lapsen oikeuksien ja suojelun kipupisteitä Suomessa ja tarjosi myös neuvoja lasten suojelun nykytilanteen kehittämiseksi. Hänen jälkeensä asiantuntija Laura Saarinen Valtioneuvostosta esitteli kansallisen lapsistrategian vision, pääperiaatteet sekä avainteemat. Lisäksi hän esitteli strategian toimeenpanosuunnitelmaa, joka konkretisoituu kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden rajapinnoilla tapahtuvassa yhteistyössä ja -rakenteissa.

Syvennyimme ”Nepsy-ilmiöön”

Autismin kirjon ja tarkkaavuuden vaikeudet (ADHD) ovat osa neuropsykiatristen haasteiden (Nepsy) diagnooseja. Syvennyimme asiantuntijaseminaarissamme näihin asioihin. Lastenpsykiatri Leena Pihlakoski piti meille kattavan katsauksen autismin kirjon haasteista kertoen muun muassa autismioireista, autistisen häiriön kriteereistä (DSM5), autismin syistä sekä kuntouttavasta ympäristöstä. Kuntoutus tapahtuu lapsen ja nuoren arkiympäristöissä – kullekin omalla tavallaan, oireiden ja haasteiden mukaan.

Kokemusasiantuntija Klaus Karkia kertoi puolestaan ADHD:n oireista ja siitä, miten ADHD on vaikuttanut hänen arkeensa ja elämänpolkuunsa sekä siitä, miten tärkeää diagnoosin saaminen on ollut hänelle. Lopuksi hän muistutti meitä olemaan trivialisoimatta kohdatessamme henkilöitä, joilla on ADHD. Näin molemmat esitykset muistuttivat meille siitä, miten tärkeää yhdessä toteuttamassamme palvelussa on kunnioittaa jokaisen neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen tai nuoren yksilöllisyyttä ja hakea ymmärrystä käyttäytymisen taustalla oleviin juurisyihin.

Innostuimme työntekijän kehittymisen motivaatiotekijöistä

Päätimme seminaaripäivän toimittaja Arman Alizadin esitykseen aiheesta ”Miten jaksan työntekijänä?”. Hän kertoi energisoivasti ja monipuolisesti työstään sekä työurallaan kohtaamistaan raskaista elämäntarinoista. Esityksessään hän korosti kiitollisuutta, uteliaisuutta, innostusta, rohkeutta ja uskallusta ihmistä työssä ja elämässä eteenpäin vievänä voimana. Meille sosprolaisille hänen kiteytyksensä olivat erityisen merkityksellisiä, sillä ne osuivat arvomaailmamme ytimeen. Toimintamme perusta on usko ihmisessä olevaan hyvään. Lisäksi arvoissamme rohkeus on utelias, eteenpäin vievä voima. Rohkeus merkitsee meille myös tekemään ryhtymistä, virheitä pelkäämättä. Rohkeus on uskallusta unelmoida ja luoda uutta. Näihin ajatuksiin seminaari oli hyvä päättää ja kiittää Sospron puolesta vielä kerran asiantuntijaseminaarin esiintyjiä ja tilaisuuteen osallistuneita yhteistyökumppaneitamme. Yhdessä voimme kasvaa ja kehittyä, olla vahvempia ja edistää lapsen, perheen ja yhteiskunnan hyvinvointia.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Teemu Annala: teemu.annala@sospro.fi, p. 040 533 7568

Laatujohtaja Helena Nyman-Jokinen: helena.nyman-jokinen@sospro.fi, p. 040 833 5369

Kuntoutusjohtaja Matti Kauppi: matti.kauppi@sospro.fi, p. 050 404 5144