YleinenYritysuutiset

Sospron johtajakoulutusohjelma jatkunut vuonna 2022

Aloitimme Sosprolla loppuvuodesta 2021 johtajakoulutusohjelman, johon osallistuvat meillä kaikki johtajat sekä päälliköt. Koulutusohjelmamme nimi on ”Johda huolella, johda huoletta”. Yhteistyökumppaniemme kanssa toteutettava koulutusohjelmamme muodostuu useasta teemasta ja kehittää muun muassa lähijohtajuutta sekä yhteisöohjautuvuutta. Koulutusohjelmamme toteuttajakumppani on Educo Valmennustalo, jonka toimitusjohtaja Janne Annunen kertoo koulutusohjelmamme ominaispiirteestä ”Keskitymme vahvasti ihmisten johtamiseen, koska se tukee parhaiten Sospron tavoitteita ja on yleisesti keskeinen tulevaisuuden menestystekijä.”. Tämän saman erityispiirteen nostaa esille myös toinen pääkouluttaja johtamisvalmentaja Pasi Lehtiniemi jatkaen ”Ihmisten johtamisella on keskeinen rooli organisaation kestävässä suorituskyvyssä. Tästä koulutusohjelmasta tulee hyvä työskentely-ympäristö lähijohtajille”. Näin koulutusohjelmamme tukee vaikuttavasti myös viime vuonna toteuttamamaamme organisaatiorakenteen uudistusta, joka perustuu vahvaan lähijohtajuuteen.

Johtajakäyttäytyminen ja SLII-malli alkuvuoden 2022 teemoina ja mieli korkealla

Vuoden 2021 lopulla perehdyimme koulutusohjelmassa johtajan kokonaiskuntoisuuteen ja Everything DiSC Work of Leaders -johtajuusprofiiliin. Tämän vuoden olemme aloittaneet opiskelemalla Blanchardin SLII® -johtamismallia (A Situational Approach to Leadership). Aloitimme malliin tutustumisen siten, että jokainen koulutusohjelmaan osallistuva sai henkilökohtaisen johtamiskäyttäytymisanalyysin (LBAII®). Analyysi auttaa osallistujia ymmärtämään omaa johtamistyyliään. Oman tyylin tunteminen mahdollistaa tyylin kehittämisen ja auttaa jokaista osallistujaa kehittymään entistä paremmaksi johtajaksi.

Perehdyimme lisäksi SLII® -johtamismalliin sisältyviin työntekijän kehitysvaiheisiin sekä esihenkilön johtamistyylin ominaispiirteisiin ja arjen johtamisen työkaluihin. Tiedostamme nyt entistä paremmin, että eri kehitysvaiheessa olevat työntekijät tarvitsevat erilaista johtamista. Tämän johtamismallin tunteminen ja henkilökohtainen johtamiskäyttäytymisanalyysi antavatkin esihenkilöillemme hyvin konkreettisen tavan sovittaa omaa johtamistyyliänsä työntekijän tarpeen mukaisesti. Educo Valmennustalon Janne Annunen toteaakin ”Lähijohtajat saavat käyttöönsä laajasti testatun, vahvaan tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvan konkreettisen johtamismallin ja työkalut, joilla voidaan aidosti auttaa ihmisiä kehittämään osaamistaan ja sitoutumistaan ja sitä kautta onnistumaan entistä paremmin työssään.”.

Sosprossa haluamme, että meillä on Suomen parhaat esihenkilöt ja odotamme innolla kehittymistä ja seuraavia lähiopintojaksoja. Lisäksi iloitsemme mahdollisuudesta toteuttaa tämä koulutusohjelma yhteisenä kaikille esihenkilöillemme sekä innostavasta yhteishengestä, joka koulutukseen osallistuvien keskuudessa vallitsee. Pasi Lehtiniemi luonnehtikin tätä ilmapiiriä alkuvuoden koulutuspäivien jälkeen näin ”Poikkeuksellisen hyvä spiritti siinä porukassa on, siinä on jotain ainulaatuista. Siellä on hirveän paljon hyvää tahtoa, halutaan yhdessä tehdä ja viedä näitä asioita eteenpäin. Se on mahtava voimavara.”. Olemme Sosprolla samaa mieltä – Yhdessä olemme vahvempia.

Koulutusohjelmamme jatkuu alkuvuoteen 2023 saakka. Koulutusohjelman yhteydessä on mahdollista suorittaa myös Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa (Jyet).

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Teemu Annala: teemu.annala@sospro.fi, p. 040 533 7568