YleinenYritysuutiset

Sosprossa on otettu uusi yhteinen laatujärjestelmä käyttöön

Visiomme on olla sosiaalialan ennakkoluuloton edelläkävijä. Olemme Sosprossa ottaneet uuden askeleen kohti edelläkävijyyttä ottamalla käyttöön koko Sosprolle yhteisen laatujärjestelmän. Uusi laatujärjestelmämme on nyt rakennettu helppokäyttöiselle selainpohjaiselle toimintajärjestelmäalustalle. Laatujärjestelmämme vahvistaa palveluidemme laatua ja toimintamme omavalvontaa. Laatujärjestelmän ensimmäisenä osa-alueena olemme ottaneet syyskuun 2021 aikana käyttöön turvallisuuskulttuuriamme ja erityisesti psykologisen turvallisuuden tunnetta vahvistavan yhteisen tavan hallita toiminnan poikkeamia ja epäkohtia. Tulevan syksyn ja talven aikana otamme käyttöön Sospron laatujärjestelmän mukaiset yhteiset palveluprosessien kuvaukset ja toimipistekohtaiset hoito- ja kasvatustyön omavalvontasuunnitelmat.

Aloitimme kehittämään Sospron yhteistä laatujärjestelmää syksyllä 2020. Kehittämistyötä on tehty vahvasti henkilöstöä osallistaen. Laadun erilaisten teemojen ympärille perustetuissa työryhmissä henkilöstömme on ollut mukana kehittämässä ja määrittämässä Sosprolaista tapaa työskennellä ja tuottaa lastensuojelupalvelua. Kehittämisen johtotähtenä on aina asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen ja palvelumme parantaminen asiakkaita kuunnellen.

Sosprossa tuotamme vaikuttavia sijaishuollon ja avohuollon palveluita. Palveluidemme vaikuttavuuden mahdollistaa kyvykäs ja osaava henkilöstömme, asianmukaiset työvälineet ja toimitilat sekä jatkuvaan kehittämiseen orientoitunut palautetietoinen työskentely- ja organisaatiokulttuuri. Nyt uusi laatujärjestelmämme tukee entistä enemmän vaikuttavien lastensuojelupalvelujen toteutumista arjessa, ohjaa toimintaamme ja luo edellytyksiä jatkuvalle kehitystyölle ja auttaa meitä vastaamaan vielä paremmin asiakkaittemme tarpeisiin. Olemme kehitysaskeleestamme ylpeitä ja uskomme sen vahvistavan palveluidemme laatua ja työmme asiakaslähtöisyyttä.

Lisätietoja:
Laatujohtaja Helena Nyman-Jokinen: helena.nyman-jokinen@sospro.fi, p. 040 833 5369