YleinenYritysuutiset

Sosprossa käynnistetty johtajakoulutusohjelma

Sosprossa visiomme on olla sosiaalialan ennakkoluuloton edelläkävijä. Yksi kolmesta menestystekijästä visiomme saavuttamiseksi on se, että meillä on Suomen parhaat esihenkilöt. Osaavat esihenkilöt tekevät parhaat työryhmät, mikä on laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön perusta. Haluammekin nostaa esihenkilötyön kunniaan ja olemme sitoutuneita kehittämään ja kannustamaan esihenkilöitämme.

Vahvistaaksemme esihenkilöidemme johtajuusosaamista käynnistimme marraskuussa 2021 vuoden mittaisen johtajakoulutusohjelman. Koulutusohjelma muodostuu eriteemaisista osista ja olemme rakentaneet sisällöt siten, että ne huomioivat nimenomaan Sospron esihenkilöiden tarpeet ja tuovat osaamista sellaisille johtamisen osa-alueille, joista on eniten hyötyä arjen henkilöstötilanteiden johtamisessa. Lisäksi tarjoamme esihenkilölle mahdollisuuden lisäpätevyyden opiskeluun. Yhdessä lisäpätevyys ja koulutusohjelma mahdollistavat JYEAT-tutkinnon, eli johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon, suorittamisen.

Johtajakoulutuksemme ensimmäisen osan teemana itsensä johtaminen

Toteutimme koulutusohjelman ensimmäisen osan marraskuussa 2021 ja sen teemana oli itsensä johtaminen. Tällöin jokainen koulutusosallistuja sai muun muassa oman johtajuusprofiilinsa ja osallistui kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaan energiamittaukseen ja palauteluentoon. Ensimmäisen osan tavoitteena olikin antaa jokaiselle osallistujalle lisää tietoisuutta ja ymmärrystä omasta hyvinvoinnista, omasta toimintatyylistä johtajuustilanteissa ja lisätä osaamista arjen tilanteiden johtamiseen.

Koulutusohjelman ensimmäisen osan jälkeen kuullut palautteet kertovat siitä, että koulutuksen tavoitteet saavutettiin erinomaisesti. Yksikön johtajana asuinyksikkö Myllylinnassa työskentelevä Marina Savola kertoo: ”Koulutus lisää itsetuntemusta ja haastaa. Esimerkiksi fyysisillä testeillä haastetaan pitämään itsestä huolto. Silloin kun voit paremmin, niin myös johdat paremmin.”. Yleisestikin Marina arvostaa koulutusohjelman antamaa mahdollisuutta kasvuun. ”Koulutus vahvistaa itsetuntemusta ja ohjaa haastamaan itseään koko ajan uuteen. Olisi hyvä, että jokainen esihenkilö miettisi omia juurtuneitakin ajatuksiaan ja sitä, miksi pitää niistä kiinni.”, Marina kiteyttää. Sospro-konsernin hallinnossa kehityspäällikkönä työskentelevä Elina Ikäläinen pitää koulutuksessa saatua DiSC-toimintatyylianalyysiä erityisen arvokkaan kehittymisen työkaluna. ”Oli antoisaa päästä perehtymään DiSC-analyysiin kouluttajan johdolla ja omaa profiilia oli mielenkiintoista analysoida parikeskusteluissa. Hienoa, että omaan toimintatyyliin perehtyminen jatkuu myös koulutuksen jälkeen parityöskentelyn merkeissä.”, Elina kertoo.

Sekä Marina että Elina antavat kiitosta myös koulutuksen ensimmäisen osan vuorovaikutteisesta ja innostuneesta ilmapiiristä. ”Koulutuksen anti ylitti kirkkaasti osallistujien odotukset ja oli innostava oppimistilaisuus”, Elina summaa. ”Päällimmäisenä jäi mieleen halu kehittyä ja iloisuus siitä, että meillä on tällainen hieno mahdollisuus kehittyä esihenkilötyössä.”, Marina jatkaa.

Johtajakoulutuksemme vahvistaa asiakaslähtöisyyttä

Asiakaskokemus rakentuu lastensuojelussa arjen kohtaamisissa. Meillä Sosprossa johtamisjärjestelmä ja 1.8.2021 uudistamamme organisaatiorakenne perustuvat vahvaan lähijohtajuuteen, jossa päätöksenteko on hajautettu ja jalkautettu lähelle asiakkaita ja arkea, jossa asiat tapahtuvat. Nyt aloittamallamme koulutusohjelmalla panostamme lähijohtajuuteen kehittämällä johtamisosaamista ja -työkaluja, jotta esihenkilöt pystyvät tukemaan työryhmän jäseniä onnistumisiin asiakkaiden kohtaamisessa ja kehittämään työryhmän korkeaa itseohjautuvuutta. Myllylinnan yksikön johtaja Marina Savola kiteyttääkin: ”Se on isoa asia, että me kaikki esihenkilöt osallistumme koulutukseen yhtä aikaa. Tällöin me kaikki mietimme ja kehitämme työtapaa ja johtamista, ja kehitämme tätä samaan suuntaan. Koulutus antaa samanlaista työskentelypohjaa ja silloin me parannamme huomattavastikin tekemisen laatua.”.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Teemu Annala: teemu.annala@sospro.fi, p. 040 533 7568