Yleinen

Sospron organisaatiouudistus 1.8. alkaen vahvistaa asiakaslähtöisyyttä

Kehitämme Sosprossa palveluita ja johtamisrakennetta parantaaksemme sijaishuollon ja avopalvelujen tarpeessa olevien lasten ja perheiden palvelun laatua siten, että hoito-, kasvatus- ja kuntoutustyön sekä henkilöstöjohtamisen vastuu ja valta tuodaan nykyistä vahvemmin lähemmäksi asiakkaita ja tuotettua palvelua. Uudistuksessa jokaiselle sijaishuollon asuinyksikölle on nimetty yksikön johtaja sekä avopalvelutiimeille avopalvelupäällikkö, jotka vastaavat yksikön tai tiimin henkilöstöstä, asiakkuuksista sekä toiminnasta.

Näemme muutoksen merkittävänä vahvistavana tekijänä lähijohtajuudelle ja työryhmien yhteisöohjautuvuuden positiiviselle kehittymiselle. Muutos lisää ketteryyttä ja asiakaslähtöisyyttä ja siksi uskomme, että se mahdollistaa parhaan mahdollisen lähtökohdan lasten ja perheiden kohtaamisiin ja sitä kautta vaikuttavalle hoito-, kasvatus- ja kuntoutustyölle.

Uudistuksen johdosta nykyiset vastaavien ohjaajien ja yksikön johtajien tehtävät on lakkautettu ja toiminnanjohtajien tehtäväkuvat ovat muuttuneet. Uudistuksella selkeytämme esihenkilö- ja palvelurakennetta ja puramme osin päällekkäisiä tehtäviä. Asuinyksiköiden ja tiimien lähiesihenkilöt vastaavat itsenäisesti oman työryhmänsä henkilöstöstä, asiakkuuksista ja toiminnan tuloksesta. Lähiesihenkilöiden tukena ja esihenkilöinä toimivat toiminnanjohtajat, joilla on kullakin vastuullaan 4-6 asuinyksikköä sekä avopalveluiden johtaja, jonka vastuulla on koko avopalvelutoiminta.

Uudistuksen myötä olemme lisänneet uusia toiminnanjohtajien tehtäviä Pirkanmaalle ja Kanta-Hämeeseen. Tällä vastaamme myös toimintamme voimakkaaseen kasvuun näillä alueilla.

Organisaatiouudistuksen seurauksena olemme nimittäneet useita uusia toiminnanjohtajia, joista iloksemme suurimmalla osalla on erittäin pitkä työhistoria Sosprossa ja pystymme näin tarjoamaan osaaville ja motivoituneille lastensuojelun ammattilaisille urapolkuja.

Uudistuksen yhteydessä keskitämme sijaishuollon asiakaspaikkatiedustelut toiminnanjohtajille. Tällä muutoksella pyrimme parantamaan asiakasohjaustamme ja vastaamaan kokonaisvaltaisemmin sosiaalityöntekijöiden tarpeisiin.

Toiminnanjohtajat 1.8.2021 alkaen:
Minna Hurme, Varsinais-Suomi; p. 050-356 6407
Juha Åman, Satakunta; p. 050 502 9619
Elina Anttila-Varpula, Etelä-Pohjanmaa; p. 040 160 1759
Ismo Pokela, Kankaantaka, Pirkanmaa; p. 040 840 3206
Liisa Sillanpää, Takahuhti ja Kotaharju, Pirkanmaa; p. 050 444 0924
Anna Lentolehto, Pitkäniemi, Pirkanmaa; p. 044 766 8739
Elina Martindale, Pähkylä, Kanta-Häme; p. 050 463 8573
Piia Sauranen: Mansikkapuisto, Naavamäki (Aavankivi, Kanerva, Kaarna), Ermi (Sarastus, Usva), Kanta-Häme; p. 0400 583 573

Avopalvelut:
Anna Vuori, avopalveluiden johtaja; p. 040 702 5536
Mari Santaharju, avopalvelupäällikkö Etelä-Pohjanmaa; p. 040 152 5013
Riikka Puntalo, avopalvelupäällikkö Pirkanmaa; p. 050 438 9146
Krista Kenttä, avopalvelupäällikkö Satakunta; p. 050 409 1179
Inka Plattonen, avopalvelupäällikkö Kanta-Häme; p. 045 188 4547

Lisätietoja:
Teemu Annala, toimitusjohtaja; p. 040 533 7568
Helena Nyman-Jokinen, laatujohtaja; p. 040 833 5369