YleinenYritysuutiset

Sospro-Akatemia tukee sosprolaisten osaamisen kehittymistä

Me Sosprossa haluamme kasvaa ja uudistua. Tavoitteenamme on olla sosiaalialan ennakkoluuloton edelläkävijä tuottaessamme vaikuttavia ja laadukkaita palveluja. Tavoitteidemme toteutumiseksi panostamme nyt ja tulevaisuudessa vahvasti sosprolaisten osaamisen kehittämiseen​. Jokaisen sosprolaisen osaamisen kehittäminen, vastaamaan vaativan sosiaalihuollon ja lastensuojelutyön tarpeisiin, on merkityksellisempää nyt kuin milloinkaan ennen. Tunnistamme jatkuvasti työssämme lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin liittyviä uusia ilmiöitä, joihin meiltä edellytetään kyvykkyyttä vastata. Osaamisen kehittäminen vaikuttaa positiivisesti myös oman työn hallinnan tunteeseen, millä on suuri vaikutus myös työhyvinvoinnin vahvistumiselle. Sospron yhteisen täydennyskoulutusohjelman, Sospro-Akatemian, avulla syvennämme jokaisen sosprolaisen osaamista, lisäämme tutkittuun tietoon perustuvien työmenetelmien käyttöä ja varmistamme näin edellytyksiä laadukkaan ja vaikuttavan työn tekemiseen.

Sospro-Akatemia toteutetaan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kanssa. Sospro-Akatemia ja TAMK ovat suunnitelleet koko henkilöstöä koskevan ammatillisen kasvun polun ja jatkuvan kehittämisen täydennyskoulutuskokonaisuuden. Kokonaisuus on rakennettu vahvasti vastaamaan työelämän tarpeisiin ja keskeisintä on, että opiskelu kytkeytyy tiiviisti työntekijöiden arkeen. Korkeakoulukumppanina TAMK huolehtii, että koulutukset toteutetaan alan viimeisintä tutkimusnäyttöä hyödyntäen – laadukkailla ja rinnastuskelpoisilla koulutussuunnitelmilla.

Koulutuskokonaisuutemme on rakennettu prosessinomaisesti eteneviksi ja ne muodostuvat kaikille suunnatuista johdanto lastensuojelun substanssiin opinnoista sekä lastenkotien profiilien ja asiakastarpeen mukaan​ suunnatuista erityisosaamisen opinnoista, joita järjestetään seuraavilla erikoistumisaloilla:

  • Psykiatria
  • Neuropsykiatria
  • Käytös- ja tunne-elämän häiriöt
  • Kehitysvammaosaaminen
  • Avohuolto ​

Näiden lisäksi on vielä mahdollista laajentaa osaamistaan 20/30 opintopisteen laajuisilla opinnoilla psykiatrian, neuropsykiatrian, kehitysvammaosaamisen ja avohuollon ​erikoistumisaloilla.

Käynnistimme Sospro-Akatemian syksyllä 2020 psykiatrian, neuropsykiatrian sekä käytös- ja tunne-elämän häiriöiden erityisosaamisen opintokokonaisuuksilla. Kokemusten ja palautteiden perusteella opinnot olivat hienosti herätelleet ammattilaisiamme pohtimaan omaa tapaansa tehdä työtä sekä suhtautumistaan lasten ja nuorten oireisiin ja myös lisännyt ymmärrystä yhteisen sosprolaisen viitekehyksen merkityksestä. Toisilta oppiminen ja haastavien tilanteiden yhteinen sparrailu koettiin tärkeänä ja vahvistivat omalta osaltaan yhteen kuuluvuuden tunnetta. Yhteisiä kehittämisaihioitakin oli jo lähtenyt syntymään opintojen aikana ja kaikki tämä vie meitä upeasti lähemmäs onnistumista tavoitteissamme.

Olemme ylpeitä ja iloisia Sospro-Akatemian käynnistymisestä ja vuoden 2021 alusta alkaen se toteutuu täysimääräisenä tukeakseen koko henkilöstömme kyvykkyyttä vastata yhä paremmin asiakkaanamme olevien lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin.

Lisätietoja: Laatujohtaja Helena Nyman-Jokinen, p. 040-8335369