YleinenYritysuutiset

Matti Kauppi on nimitetty kuntoutusjohtajaksi 15.2.2021 alkaen

Sosprossa tavoitteemme on olla sosiaalialan ennakkoluuloton edelläkävijä. Kunnianhimomme kohdistuu erityisesti hoito-, kasvatus- ja kuntoutustyön kehittämiseen, jossa tavoitteemme on, että lasten ja perheiden osallisuuden kokemus nousee uudelle tasolle. Uskomme sen luovan pohjan lapsen eheyttävälle kasvulle ja kehitykselle yhdessä ennakoitavan ympäristön ja kiintymyssuhteen kanssa.

Lastensuojelupalvelut rahoitetaan verovaroilla, joille oikeutetusti odotetaan vastinetta. Meidän vastuumme ja myös halumme, on olla edelläkävijä lastensuojelupalveluiden vaikuttavuuden arvioinnin kehittämisessä ja vaikuttavien palveluiden tuottamisessa. Ihmisten kohtaamiset ja toimiva vuorovaikutus ovat vaikuttavan työn lähtökohta. Työskentelyn tukena haluamme hyödyntää myös erikoistumisalojemme uusimman tutkitun tiedon lisäksi digitalisaation, tekoälyn ja koneoppimisen tarjoamia uusia mahdollisuuksia hoito-, kasvatus- ja kuntoutustyön menetelmissä ja toteutuksessa.

Vahvistaaksemme kehitystämme, olemme nimittäneet Matti Kaupin, KM, Sospron kuntoutusjohtajaksi 15.2.2021 alkaen. Matin vastuualue käsittää avo- ja sijaishuollon palvelut. Matilla on 30 vuoden kokemus lastensuojelun tehtävistä. Vuodesta 2006 alkaen Matti on toiminut lastensuojelun ylemmän johdon kehitys- ja johtotehtävissä ja sitä ennen hän on työskennellyt muun muassa lastenkodin ohjaajana, jälkihuollon erityistyöntekijänä, ammatillisen perhekodin vanhempana ja lastenkodin johtajana.

Matti tulee johtamaan kehitystyötä, joka liittyy erikoistumisalueidemme, kuten neuropsykiatrisesti oireilevat tai käytöshäiriöillä oireilevat, mukaisen hoito-, kasvatus- ja kuntoutustyön sisältöosaamisen ja perheiden kanssa tapahtuvan työn ja työryhmän toimivuuden kehittämiseen. Tavoitteenamme on entisestään syventää osaamistamme kullakin erikoistumisalalla ja vahvistaa myös Sospron lastenkotien ja työryhmien vertaisoppimista. Yhtenä kehityskohteena on myös digitalisaatioon liittyvä kehitystyö hoito-, kasvatus- ja kuntoutustyön menetelmissä ja toteutuksessa.

Matti raportoi tehtävässään toimitusjohtajalle.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Teemu Annala, p. 0405337568