Lastenkodeissa tapahtuuYleinen

Sospro Kankaantaan toiminta on käynnistynyt Nokialla

Sospro Kankaantaan lastenkodin henkilöstö
Kuva: Vastaava ohjaaja Sanna Tuomela ja yksikön johtaja Ismo Pokela

Sospro Kankaantaan lastenkodin toiminta käynnistyi elokuussa uusissa tiloissa Nokialla. Olemme suunnitelleet uudet kodinomaiset tilat tukemaan tavallisen lastenkodin arjen mukaista elämistä sekä olemista, ja ne ovat myös turvalliset niin lapsille kuin aikuisille. Uudet rakennukset ovat hirsirakenteisia ja lämmönlähteenä maalämpö, jotka yhdessä tukevat laadukasta ja ekologista asumista.

Sospron Kankaantaan yksikön johtajana toimii Ismo Pokela, jolla on monipuolinen kokemus lastensuojelun sijaishuollon tehtävistä. Ismo siirtyi Kankaantakaan Sospron Kangasalla sijaitsevan Kotaharjun yksikön johtajan tehtävästä, jossa hän oli toiminut vuodesta 2013 alkaen.

Sospron toiminta rakentuu vahvoista alueellisista verkostoista, myös Pirkanmaalla. Kankaantaka yhdessä Sospron Pirkanmaan muiden, Tampereella ja Kangasalla, sijaitsevien lastenkotien kanssa takaa kunta-asiakkaille monipuoliset lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon palvelut. Lastensuojelun ammattilaisille Sospro pystyy tarjoamaan Pirkanmaalla monipuolisia työskentely- ja urakehitysmahdollisuuksia vakituisista työsuhteista lyhytaikaisiin sijaisuuksiin, jotka sopivat alan osaajille elämäntilanteiden vaihdellessa.

Kankaantaan toiminta perustuu lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta

Kankaantaassa hoidamme ja kasvatamme lapsia, joilla on psyykkisiä oireita, tunne-elämän epävakautta, käytöshäiriöitä, tarkkaavuuden ja oppimisen häiriöitä sekä koulunkäynnin vaikeuksia. Kankaantaan pihapiirissä sijaitsee Nokian sivistystoimen alainen koulu, joka mahdollistaa koulunkäyntiin täysin lapsilähtöisen räätälöinnin ja yksilöllisen huomioinnin opetussuunnitelman laadinnassa.

Vaativa työ edellyttää henkilökunnalta monipuolista käytännön kokemusta ja tiedollista osaamista. Koulutetun henkilöstön osaamisen vahvistamiseksi panostamme merkittävästi henkilökunnan jatkokoulutukseen. Oppimista tukee Sospro-akatemia ja koulutusyhteistyö TAMK:n kanssa. Tämän avulla henkilöstön opintopolut rakentuvat vahvan tieteellisen tutkimuksen pohjalle, mutta sisällöt mietitään työelämälähtöisesti ja kytketään työntekijöiden arkeen.

Työn äärellä, tavoitteet kirkkaana mielessä

Henkilöstön perehdytyksessä lähtökohtana on sijaishuollon prosessin ymmärrys. Perehdytykseen on sisällytetty vahvasti sosiaalipalveluiden omavalvonta ja sen merkitystä, sijaishuollon uusimmat laatusuositukset, muiden Sospron lastenkotien ja työntekijöiden parhaita käytänteitä ja erityisesti vuorovaikutuksen merkitystä kasvatustyöstä. Lisäksi työhyvinvoinnin sekä turvallisuuden näkökulmat ovat tärkeitä perehdytyksen ja toiminnan kehittämisen osa-alueita.

Toiminnan tavoitteena on lasten toimintakyvyn kohentuminen ja perheiden eheytyminen yhteisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Se tuo palveluille vaikuttavuutta, joka on yksilön hyvinvoinnin kehittymisen lisäksi Sospron yhteiskunnallinen tavoite.