YleinenYritysuutiset

Kehitysvammaisille lapsille uusia lastensuojelun palveluita – Sospro kehittää palvelua yhteistyössä Kiipulasäätiön kanssa

Sospro perustaa uuden lastenkodin, joka on erikoistunut kehitysvammaisten lasten tarpeisiin. Lastenkoti tulee sijaitsemaan Janakkalassa Kiipulan alueella Kanta-Hämeessä. Lastenkoti on tarkoitettu lievästi kehitysvammaisille lapsille, jotka tarvitsevat kasvuunsa ja koulunkäyntiinsä paljon aikuisten tukea ja erityisosaamista. Palvelua kehitetään tiiviissä yhteistyössä alueella toimivan Kiipulasäätiön kanssa, jolla on pitkä toimintahistoria kehitysvammaisten asioissa.

”Sospron halu lähteä kehittämään kehitysvammaisille lastensuojelun palveluita nousee tarpeesta, joka on tunnistettu yhdessä Kehitysvammaliiton, Kiipulasäätiön ja palveluita ostavien kuntakumppaneiden kanssa”, kertoo Sospron palvelujohtaja Tina Mäkelä. ”Jokaisella lapsella on oikeus saada tuentarpeensa mukaisia palveluita, myös sijaishuollossa. Kehitysvammaisen lapsen tukeminen sijaishuollossa vaatii erityisosaamista sekä toimintaympäristön, joka on suunniteltu lasten erityistarpeet huomioiden. Myös ympäristön, jossa lapsi ja nuori tuntee samuutta muiden kanssa. Sosprolla on aito halu ja syvä kiinnostus olla rakentamassa yhdessä lasten ja heidän perheidensä sekä tunnettujen ja arvostettujen alan toimijoiden kanssa, jotakin uutta ja ainutlaatuista palvelua kehitysvammaisille lapsille, joiden koulupolku ja osallisuus yhteiskunnassa ilman soveltuvaa sijaishuollon paikkaa ja vahvaa tukea koulutyöhön, vaarantuu helposti”, Tina Mäkelä jatkaa.

”Yhteistyömalli luo ainutlaatuisen mahdollisuuden kehitysvammaisten lasten katkeamattoman koulupolun rakentamiseen aina ammatillisiin opintoihin asti. Tutussa ja turvallisessa asuinympäristössä on matalampi kynnys siirtyä peruskouluopintojen jälkeen ammatillisiin opintoihin, jotka osaltaan tukevat oman paikan löytymistä sekä osallisuutta yhteiskunnassa. Kiipulan ammattiopisto järjestää tukea tarvitseville nuorille valmentavaa koulutusta ja ammatillista perustutkintokoulutusta vaativan erityisen tuen toteutuksena. Toimintaympäristönä Kiipulan läheisyys tarjoaa lastenkodin lapsille myös ainutlaatuiset harrastusmahdollisuudet ja lastenkodin työntekijöille yhteistyömahdollisuuksia moniammatillisen, osaavan ja pitkään kehitysvammatyötä tehneen tahon kanssa”, Kiipulasäätiön toimitusjohtaja Jukka Kujala kertoo.

”Uudessa lastenkodissa on erityisen huomion kohteena turvallisen arjen ja arkeen opetettavien taitojen lisäksi katkeamaton koulupolku, joka tarjoaa mahdollisuuden myös ammatillisiin opintoihin, kuten muillakin nuorilla. Ilman tutkintoa on mahdoton löytää paikkaa työelämästä ja vaikea olla tasa-arvoinen toimija ikäistensä kanssa. Näemme näiden palveluiden kehittämisen tärkeänä ja Kehitysvammaliitto tulee tekemään koulutuksellista yhteistyötä Sospron kanssa lastenkodin henkilöstön osaamisen kehittämisessä”, Kehitysvammaliiton johtaja Susanna Hintsala toteaa.

Lastenkodin rakennustyöt käynnistyvät toukokuussa 2020 ja toiminta käynnistyy 1.3.2021. Toiminta käsittää kaksi 7-paikkaista lastenkotia se työllistää 25 lastensuojelun ja kehitysvammaisten palveluiden ammattilaista.

Lisätietoja:
Sospron palvelujohtaja Tina Mäkelä, p. 0407470135, tina.makela@sospro.fi
Sospro Kanta-Hämeen toiminnanjohtaja Eveliina Selänpää, p. 0405226989, eveliina.selanpaa@sospro.fi
Kiipulasäätiön toimitusjohtaja Jukka Kujala, p. 0409052827, jukka.kujala@kiipula.fi