YleinenYritysuutiset

Helena Nyman-Jokinen on nimitetty Sospron laatujohtajaksi 3.2.2020 alkaen

Me Sosprossa uskomme lapsessa olevaan hyvään. Se tarkoittaa, että lämpö ja luottamus ovat kaikkien kohtaamisten keskiössä ja pyrimme luomaan kannustavan ja innostavan ilmapiirin. Tavoitteena on vahvistaa lasten osallisuutta kaikessa heitä koskevassa toiminnan suunnittelussa ja tekemisessä. Kaikki tämä edellyttää sosprolaisilta vahvaa ammattitaitoa ja monipuolista menetelmäosaamista. Tämän kehitystyön tueksi on nimitetty Sospron laatujohtajaksi Helena Nyman-Jokinen 3.2.2020 alkaen.

Helena Nyman-Jokinen on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri pääaineenaan sosiaalityö. Sen lisäksi Helenalla on opintoja johtamisesta, psykologiasta ja ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta. Helena siirtyy laatujohtajan tehtävään Vantaan kaupungin lastensuojelun tukipalveluiden esimiehen tehtävästä. Hänellä on 20 vuoden kokemus lastensuojelusta erityisesti Vantaan kaupungilta niin sosiaalityön käytännön kuin johtotehtävistä. Hän on ollut myös projektipäällikkönä Uusimaa2019-hankkeessa edellisen hallituksen sote-uudistuksen valmistelutehtävissä.

Helenan keskeisiä tehtäviä Sosprossa on laatu- ja omavalvontajärjestelmän kehittäminen, hoito- ja kasvatustyön sisältöjen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä palveluiden vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen erityisesti tiedolla johtamisen työkaluja parantamalla. Helena on tehtävässään johtoryhmän jäsen ja raportoi toimitusjohtajalle.

Toivotamme Helenan lämpimästi tervetulleeksi Sospron tiimiin😊

Lisätietoja: toimitusjohtaja Teemu Annala, p. 0405337568