Yleinen

Kohti yhteisöllistä lastensuojelua Mansikkapuistossa

Sospron Hämeenlinnassa sijaitsevan Lastenkoti Mansikkapuiston kehityshake lähti liikkeelle maaliskuussa 2019. ELY-keskuksen rahoittamassa hankkeessamme asiantuntijaorganisaatioina ovat mukana HAMK ja Vaikuttava Yritys Oy. Hankkeen tavoitteena on löytää toimintatapoja, joilla rakentaa ja profiloida entistä yhteisöllisempää Mansikkapuistoa. Kehittämishanke jatkuu koko vuoden ja loppuseminaari on marraskuussa.

Vaikuttava Yritys Oy:n kanssa lähdettiin pohtimaan uutta mittaristoa vaikuttavuuden mittaamiselle yhteisöasumisessa.  Hankkeen tavoitteena on antaa valmiuksia soveltaa yhteisökasvatuksen periaatteita ja toimintatapoja lastenkodin muuttuviin käytäntöihin. Hankkeeseen liittyvän kehittämistyön avulla työstetään koko yhteisön toimintatapaa yhteistyössä aikuisten ja nuorten kanssa.

Kolmen kokonaisen hankepäivän jälkeen uskallamme sanoa, että tulemme saavuttamaan sille asetetut tavoitteemme. Tästä johtuen uskallamme myös sanoa, että on mahdollista tehdä asioita eri tavalla ja mennä kohti yhteisöllisempää asumista.

Lähtökohta uuden oppimiselle on hyvä. Pohtiessamme arvoja sekä kasvatusfilosofiaa huomasimme, kuinka lähellä työyhteisömme jäsenten henkilökohtaiset ajatukset ovat toisiaan. Siksi koemme, että tämän pohjalta on helppoa rakentaa yhteiset tavoitteet hankkeen pohjalle. Hankkeemme avulla on mahdollista tehdä tilaa uusille ajatuksille. Olemme jo nyt oppineet paljon toisiltamme. Hankepäivät ovat olleet onnistuneita ja selvästi ne ovat herättäneet työyhteisössä uudenlaista ajattelua.

Kasvattajayhteisön rakentuminen on alkanut!

Mansikkapuistolaiset