YleinenYritysuutiset

Jouni Selänpää on nimitetty Mansikkapuiston yksikön johtajaksi 7.1.2020 alkaen

Jouni Selänpää on nimitetty 7.1.2020 Mansikkapuiston palvelukokonaisuuden yksikön johtajaksi. Kokonaisuuteen kuuluu 7-paikkainen Lastenkoti Mansikkapuisto ja asumisharjoitteluyksikkö tukiasuntoineen. Jouni raportoi tehtävässään Kanta-Hämeen toiminnanjohtajalle. Hän siirtyy tehtävään vastaavan ohjaajan tehtävästä ja on koulutukseltaan sosiaalikasvattaja. Vastaavana ohjaajana Lastenkoti Mansikkapuistossa aloittaa Annika Salo, joka siirtyy tehtävään apulaisvastaavan tehtävästä.

Jouni on toiminut vastaavana ohjaajana vuodesta 1998 alkaen ja sittemmin monenlaisissa kehitysrooleissa Mansikkapuiston toiminnassa. Hänellä on pitkä ja erittäin monipuolinen kokemus lastensuojelun sijaishuollosta ja avopalveluista. Viime vuosina sijaishuollon rinnalla on kehitetty erityisen voimakkaasti asumisharjoittelua ja jälkihuollon palveluita.

Seuraavassa on Jounin ajatukset uuden tehtävän alkaessa:

”Olen innoissani uuden tehtävän suomasta mahdollisuutta kehittää Mansikkapuiston yhteisöllisyyttä syvemmäksi. Näen kehittämisen mahdollisuuden tehdä lastensuojelun laitoshoitoa nimenomaan yhteisöllisestä näkökulmasta. Mottomme on ”yhteisö kasvattaa yksilöä ja yksilö yhteisöä”.

Näen asumisharjoittelussa asuvien nuorten itsenäistymisen valmiuksien vahvistumisen merkittävänä yhteiskuntaan liittymisen kannalta. Itsenäistymistä voi harjoitella turvallisessa tuetussa ympäristössä jo ennen täysi-ikäisyyttään. Tämän osa-alueen kehittämisessä näen paljon mahdollisuuksia ja olen iloinen siitä, että voin olla sitä tekemässä.

Mansikkapuistossa vuonna 2019 toteutettu yhteisöllisyyshankkeen suurin anti oli työyhteisölle yhteisen keskustelukulttuurin ja yhteisen yhteisöllisen arvopohjan luominen. Asioista keskusteleminen ja omien kokemuksien jakaminen loi työyhteisöön yhteenkuuluvuuden tunteen. Työyhteisössä on sanottu ääneen, että hankkeen aikana syntyi yhteinen yhteisöllinen ajattelutapa. Koko Mansikkapuistolle hankkeella oli merkittävä osuus yhteisöllisyyden vahvistamisessa arkityössä ja työotteen mielessä pitämisessä.”

Lisätietoja antaa Kanta-Hämeen toiminnanjohtaja Eveliina Selänpää, 040 522 6989