Lastenkodeissa tapahtuu

Työntekijöiden perehdytys ja koulutus läpi työsuhteen

Hyvä perehdytys on suunnitelmallinen prosessi, joka innostaa ja motivoi ensi metreistä lähtien.

Me Sosprolla panostamme sekä yksittäisten uusien työntekijöiden perehdytykseen, että erityisesti uusien työryhmien suunnitelmalliseen perehdytykseen asuinyksiköiden avaamisen yhteydessä. Työntekijöidemme perehdyttämisen, työhön opastuksen ja kouluttamisen avulla haluamme sitouttaa uudet työntekijämme omien tehtävien ohella yritykseemme ja työryhmien toimintakäytäntöihin. Alla on muutamia poimintoja helmikuussa aloittaneen Kankaantaka 4 työryhmän perehdytyksestä.

Perehdytyksessä keskeinen tavoitteemme on, innostuksen ja motivaation ruokkimisen ohella, vahvistaa työntekijöidemme tietoisuutta ja merkityksellisyyttä tavoitteessamme tuottaa laadukkaita ja vaikuttavia palveluja asiakkaillemme. Perehdytämme työtekijämme Sospro palveluprosessikuvauksiimme ja varmistamme heidän osaamisen palvelun laadukkaaseen toteuttamiseen. Työskentelymme vaikutuksia ja vaikuttavuutta kunkin lapsen ja hänen perheensä tilanteeseen arvioimme asiakaskohtaisen toimintakykymittarin ja asiakaskokemuskyselyiden avulla, jotka toimivat palautetietoista työotetta vahvistavina työkaluinamme. Nämä asiat olivat keskeinen osa laatujohtajan toteuttamaa perehdytystä. Lisäksi työryhmä sai perehdytystä yrityksen toimitusjohtajan tervehdyksenä yrityksen arvoista, historiasta ja strategiasta sekä tietosuojavastaavalta tietosuojasta. Kuntoutusjohtajan tuottama kasvuympäristön ja toimintasuunnitelmien merkitys hoito- ja kasvatustyössä oli merkittävässä osuudessa.

Perehdytys ja työhyvinvointi kulkevat käsi kädessä.

Erityisesti uuden avattavan yksikön koko työryhmän yhtäaikainen perehdyttäminen tukee ja vahvistaa myös työryhmän ryhmäytymistä lasten ja nuorten vaativaan hoito-, kasvatus- ja kuntoutustyöhön. Hyvällä ja kattavalla perehdyttämisellä haluamme varmistaa, että koko työryhmä tuntee työpaikan yhteiset pelisäännöt, ammatillisuuden, työsuhdeasiat ja toisaalta myös työsuhde-edut, joihin on oikeutettu.

Pidämme myös tärkeänä paitsi henkilön oman ja työryhmän osaamisen kannalta, myös lasten ja heidän perheidensä kannalta sitä, että työryhmän osaaminen kehittyy, se on monipuolista ja eteenpäin katsovaa. Teemmekin yhteistyötä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa ja tarjoamme työntekijöillemme Sospro-Akatemian kautta koulutusmateriaaleja perehdytykseen, ja mahdollisuuden päivittää sekä laajentaa osaamistaan läpi työsuhteen. Osaamistaan voi päivittää esimerkiksi menetelmäopinnoilla tai mielenterveystyön ja psykologian opinnoilla tai vielä laajemmilla neuropsykiatrisen valmentajan opinnoilla.

Menestytään yhdessä.

Lisätietoja:
Kankaantaan toiminnanjohtaja Ismo Pokela: ismo.pokela@sospro.fi , p. 040 840 3206