Lastenkodeissa tapahtuu

Takahuhdissa tapahtuu pääsiäisenä

Pirkanmaalla Takahuhdin neljän lastenkodin kokonaisuus täyttää keväällä 2023 neljä vuotta. Meillä toimii samassa pihapiirissä neljä erityislastenkotia. Tämä tarkoittaa 28 lasta ja 37 vakituista työntekijää. Lisäksi yhteisöömme kuuluu koulun henkilöstö ja kolmisen kymmentä tuntityöntekijää. Iso porukka siis ollaan.

Meillä tärkeimpinä ohjenuorina työlle on auttaa lapsia oppimaan tekemään itselleen edullisia päätöksiä ja auttaa heitä pärjäämään lastenkodin ulkopuolisessa elämässä mahdollisimman hyvin. Ja miten tähän päästään, no osallisuuden vahvistamisella tietenkin. 🙂

Meillä lapsia otetaan mukaan työhaastatteluihin, perehdytykseen ja mihin milloinkin keksitään. Tästä lapset ovat olleet hyvin mielissään. Yhtenä arjen työkaluna toimii nuorten kokoukset. Nuorten kokouksissa tavoitteena on auttaa lapsia oppimaan keinoja vaikuttaa omaan ja yhteiseen arkeen, sekä tarjota kokemus mahdollisuudesta vaikuttaa konkreettisesti.

Pääsiäisen aikaan asuinyksikössä Takahuhti Alatalo 2 nuorten kokouksessa päätettiin, että pääsiäiseen laskeudutaan heidän valitsemallaan tavalla – järjestämällä kemut. Kemuissa yhdistyi pääsiäisen, pikkujoulujen ja foliohattujen teemat. Näissä juhlissa aikuiset olivat vieraina ja lapset seremoniamestareina.

Toinen hieno esimerkki lasten yhteisön toimivuudesta ja nuorten kokouksen elementeistä on ollut lasten kokoama PowerPoint-esitys. Tässä esiteltiin aikuisille tulevan kesän ohjelmasuunnitelma. Lasten esitys sisälsi kesämatkan järjestelyt, tarvittavat toimenpiteet, kustannukset ja hyödyt. Aikuiset ovat luvanneet, että kaikkemme teemme, jotta tämäkin unelma saadaan mahdollistettua.

Alla oivaltava esimerkki siitä, mitä asioita matkajärjestelyjen osalta on syytä ottaa huomioon. Lisäksi alla on kuva kemuista.

Lisätietoja:
Takahuhdin toiminnanjohtaja Liisa Sillanpää: liisa.sillanpaa(at)sospro.fi, p. 050 444 0924