Yritysuutiset

Osaamisen ja oppimisen kehittäminen lisää asiakashyötyä Sosprossa

Ammatillisen osaamisen kehittämistä edellytetään nykyisin jokaisessa ammatissa ja työssä. Etenkin meidän, ihmiskeskeisessä ja ilmiölähtöisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevien ammattilaisten, osaamisen kehittymistä haastetaan jatkuvasti, kun pyrimme vastaamaan asiakkaittemme moniulotteisiin ja muuttuviin tarpeisiin. Uudenlaisia työskentelytapoja, erityisosaamista, yhteistyötaitoja, kokonaisuuksien hahmottamista ja ongelmien ratkaisukykyä edellytetään meiltä päivittäin.

Olemme Sosprossa kehittäneet ammattilaistemme osaamista Sospro-Akatemiassa, kolmiportaisella täydennyskoulutusohjelmalla, noin kolme vuotta. Lastensuojelun substanssiin ja työryhmien erityisosaamiseen liittyviä oppimispäiviä 300 hengen henkilöstömme on suorittanut pyöreät 2000. Koulutuskokonaisuuden huipentumana olemme saaneet koulutettua 36 ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmentajaa ja syksyllä aloittaa 20 innokasta sosprolaista ensimmäisessä laajassa koulutusohjelmassa ”Lasten ja nuorten kanssa tehtävä mielenterveystyö”.

Ammatillisen kehittymisen lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen ja erityisesti lähijohtamiseen on viime aikoina kiinnitetty paljon huomioita, ei vähiten henkilöstön pitotekijöihin ratkaisuehdotuksia haettaessa. Ammatillisen oppimisen lisäksi johtamisosaaminen on nostettu Sosprossa yhdeksi menestystekijäksemme. Uskomme, että jokaisen sosprolaisen supervoimat on löydettävissä ja ammatillinen kehittyminen niissä, on mahdollista läsnä olevalla, oivaltavalla ja erilaisiin tilanteisiin sopivalla johtamisella. Tammikuussa 50 sosprolaista esihenkilöä valmistui 1,5-vuotisesta Johda huolella, johda huoletta -johtajakoulutuksesta, joka oli räätälöity Sospron tarpeisiin.

Johtajakoulutuksen yksi keskeisiä tavoitteita oli vahvistaa lähijohtajien tilannejohtajuutta ja tuoda siihen tutkittuun tietoon perustuvia vaikuttavia työskentelymalleja. Otimme käyttöön Ken Blanchardin SLII® -mallin, joka pureutuu työryhmän jäsenten erilaisien johtajuustarpeiden diagnosointiin ja johtamistyylin sopeuttamiseen kutakin tilannetta vaativalla tavalla. Yli 80 % valmistuneista esihenkilöistä koki, että koulutukseen sisältynyt tilannejohtamisen malli on auttanut heitä parantamaan työntekijöiden suorituksia ja kehittymistä ja samalla lisännyt luottamusta yhteiseen tekemiseen. Koulutus kehittää laadukasta lähiesihenkilötyöskentelyä, joka on keskeisin työhyvinvointia tukeva toiminnan osa-alue, joka vahvistaa myös henkilöstön sitoutumista.

Mitä tästä kaikesta panostuksesta sitten jää käteen ja miten asiakkaanamme olevat lapset, nuoret ja perheet tästä hyötyvät? Olemme Sosprossa hyvin kiinnostuneita siitä, miten osaaminen kääntyy oppimiseksi ja miten osaamista lähdetään soveltamaan ja hyödyntämään arjessa. Nokialla sijaitsevan Kankaantaan toiminnanjohtaja Ismo Pokela on Nepsy-valmentajiksi valmistuneista ohjaajistaan erityisen ylpeä: ”Koulutuksen aikana heillä on vahvistunut voimavarojen ja vahvuuksien näkeminen niidenkin hetkien aikana, kun nuorten kanssa asiat eivät suju. Kyky nähdä muutos tai ainakin muutoksen mahdollisuus on vahvistunut”. Tämä ajattelu ei ole vahvistunut vain suhteessa nuoriin, vaan myös työkaveriin ja toinen toistensa tukemiseen.

Tampereella sijaitsevan Takahuhti Alatalo 2 -asuinyksikön johtaja Taru Tamminen valmistui itse nyt keväällä Nepsy-valmentajaksi ja kokee, että oma ymmärrys ratkaisukeskeisyyden kautta tapahtuvasta voimaantumisen mahdollisuuksista on vahvistunut ja odottaa innolla, miten pääsee soveltamaan oppimaansa käytännössä. ”Valmennuksella kun pyritään elämän- ja arjenhallinnan lisääntymiseen, valmennettavan vahvuuksien ja voimavarojen esiin tuomiseen, uusien käyttäytymismallien löytämiseen hankaliin tilanteisiin. Tavoitteena voisi oikeastaan siis pitää valmennettavan elämäntyytyväisyyden lisääntymistä”. Tarulle koulutus on antanut lähes kahdenkymmen vuoden lastensuojelutyön kokemukseen täysin uuden näkökulman vahvuuksien ja voimavarojen esiin tuomiseen – lasten ja työryhmän jäsenten kanssa työskennellessä.

Keväällä valmistuneessa koulutusryhmässä oli edustettuna 14 eri yksikköä Sosprolta ja kouluttajana toimi Anne-Mari Kuusimäki, KirsiConsulting.

Sospro-Akatemian Nepsy-valmentajakoulutuksen sorittaneet yhteiskuvassa maaliskuussa 2023.

 

Johda huolella, johda huoletta -johtajakoulutuksessamme kumppanina oli Educo Valmennustalo. Voit lukea asiakastarinamme tästä: Lähijohtaminen on yksi Sospron menestystekijöistä

Lisätietoja:
Laatujohtaja Helena Nyman-Jokinen: helena.nyman-jokinen@sospro.fi, p. 040 833 5369