Yritysuutiset

”Oma mielipide tulee juu kuuluville”

Sospron kahdeksas asiantuntijaseminaari järjestettiin 23.3.2023 Tampereen Koskipuistossa

Keväisenä perinteenä järjestimme yhteistyökumppaneillemme vuotuisen asiantuntijaseminaarin jo kahdeksatta kertaa. Tänä vuonna järjestettävän Vaikutuksia-seminaarimme punaisena lankana kulki palautetietoinen työskentelyote ja erilaiset asiantuntijanäkökulmat vuorovaikutustyön vaikutuksia edistävistä tekijöistä.

Sosprossa on vuoden 2022 aikana otettu käyttöön asiakkaan ääntä ja kokemusta kunnioittava palautetietoinen työote, joka suuntaa katsetta työskentelysuhteen toimivuuteen ja kehittymiseen asiakassuhteen aikana. Työskentelymme ydin perustuu terapiamaailmassa levinneeseen menetelmään, Feedback Informed Treatment (FIT) ja sovellamme sitä Sospron palveluissa vahvistamaan toimintakulttuuria, jossa asiakkailta saatua palautetta hyödynnetään aktiivisesti työskentelyn aikana. Palautetietoisen ja asiakaslähtöisen työskentelyn ytimessä on tutkimustietoon perustuvat vaikutukset, jotka voimme saavuttaa kohtaavan, arvostavan, empaattisen ja uteliaan vuorovaikutuksen avulla. Halusimme tarjota yhteistyökumppaneillemme päivän, jossa pureuduttaisiin syvemmälle palautetietoisuuteen ja vuorovaikutuksen merkityksiin, tutkittaisiin yhdessä, miten me lastensuojelun ammattilaiset voisimme erilaisilla työkaluilla tai -tavoilla vaikuttaa eheyttävän ja voimaannuttavan kokemuksen syntymiseen.

Palautetietoisen työskentelyn kansallisesta pilotoinnista oli meille kertomassa Lehtori Taina Lehtoranta Savonia-ammattikorkeakoulusta. Taina on toiminut THL:n käynnistämän palautetietoisen lastensuojelun pilotoinnin yhdyshenkilönä Siilinjärvellä ja saimme kuulla mitä palautetietoinen lastensuojelu FIT käytännössä on. Siilinjärven pilotoinnin aikana saatiin hyviä kokemuksia siitä, miten hankalakin työskentely saattoi lähteä osallistavien työvälineiden avulla uudella tavalla käyntiin. Tainan visiona ja viestinä meille olikin, että palautetietoisella työskentelytavalla osana systeemistä työskentelyä on paljon annettavaa suhdeperusteiseen työskentelyyn lastensuojelussa. Palautetietoinen työskentely herättikin kuulijoissa paljon kiinnostusta ja pohdintaa siitä, miten työkaluja ja työotetta voitaisiin hyödyntää lastensuojelun hektisessä arjessa vaikeiden ja monimutkaisten asioiden käsittelyssä.

Tainan puheenvuoron jälkeen siirryimme tarkastelemaan lähemmin nuorten seksuaali-identiteetin rakentumisvaiheen herkkyyttä. Tarjan Santalahden puheenvuorossa koros