Lastenkodeissa tapahtuu

Asuinyksiköidemme profiilit – Ilme, luonne ja erityiset ominaisuudet

Tämän alkuvuoden aikana olemme Sospron sijaishuollon toiminnanjohtajien ja yksikön johtajien kanssa työstäneet ja sanoittaneet asuinyksiköidemme toiminnallista sisältöä, profiilia. Wikipedian mukaan profiili tarkoittaa muun muassa ”ilmettä, luonnetta ja erityisiä ominaisuuksia”.

Lastensuojelun asuinyksiköiden profiilien merkitys korostuu useastakin näkökulmasta katsoen. Kuntien kilpailutukset perustuvat lastensuojelupalveluiden profilointien kautta tapahtuvaan jaotteluun. Toisaalta asuinyksikön profiili on kuvausta työntekijöiden ja tiimien tekemän merkittävän työn sanoittamisesta ja konkretisoinnista, ja sillä on toivottavasti myös työhön innostava ja sitouttava vaikutus. Lapselle työmme ja työotteemme selkeys luovat muun muassa ennustettavuutta ja näin turvallisuuden kokemus kasvaa.

Meillä asuinyksiköiden profiilien työstäminen on pitänyt sisällään askeleita, joiden kautta syntyy erinomainen profiilien kokonaisuus. Sosprossa yhteinen työmme lähtökohta perustuu ajatukseen kyvystä nähdä ”pintaa syvemmälle”. Meille jokainen tarina ja sen kertoja ovat omanlaisensa ja tämän asian huomioiminen on työmme ydintä. Lisäksi tämän näkemyksen täytyy olla kirkas, sekä etenkin asuinyksiköidemme arjessa lapsille välittyvä. Siihen nivoutuu vahvasti hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen viitekehyksen ajatus ”pyritään luomaan tilanteita, joissa lapsi ja vanhemmat voivat onnistua”. Nämä kaksi näkökulmaa tarvitsevat johtamista vahvistuakseen arkeen, ja merkittävä tekijä asuinyksiköidemme profiilien työstämisessä onkin ollut yksikön johtajien näkemyksien esiin tuominen ja vahvistaminen. Viimeisenä askeleena profiiliemme työstämisessä on ollut päästä eroon sosiaalialan hyvin ”ympäripyöreästä jargonista”. Olemme halunneet päästä toiminnan tiiviimpään ammatilliseen ja tavoitteelliseen sanoittamiseen. Tuommekin toimintaamme esille miten lapsi hyötyy –näkökulmasta. Profiilien työstämisen keskiössä on ollut myös se, että me luomme sijaishuollossa asuvalle lapselle kasvuympäristön. Tähän haluamme erityisesti kiinnittää huomiota.

Luotamme vahvasti siihen, että työstämällä asuinyksiköidemme profiileita lähestymme erinomaista lastensuojelua. Profiilit vahvistavat ylpeyttä omaan työhön ja luovat työhyvinvointia ja sitoutumista. Tämän kautta myös lapset ja vanhemmat hyötyvät. Työstämisemme on ollut myös allekirjoittaneelle hurjan hieno matka, joka edelleen siis jatkuu kesälomakauden jälkeen. Tässä kehitysvaiheessa profiiliemme ”Haluamme erityisesti kiinnittää huomiota” ydintä ovat luvanneet avata hieman lisää yksikön johtaja Kristiina Rajakoski Nokian Kankaantaka 2:sta sekä yksikön johtaja Satu Auriola Kanta-Hämeen Kaarnasta.

Kankaantaka 2, ”pala palalta kokonaiseksi”

Ajatus palapeliseinän kokoamisesta lähti siitä, että koemme tiimissä, että jokainen pala on tärkeä ja merkityksellinen, niin kuin lapset ja aikuiset lastenkodissamme”, Kankaantaka 2:den yksikön johtaja Kristiina Rajakoski kertoo ja jatkaa: ”Luomme yhdessä yhteisön, jossa toimimme ja kasvamme. Palapelejä koottaessa voimme käydä keskusteluja, vaihtaa kuulumisia sekä saada aikaan konkreettisia asioita, taulun. Taulusta jää pysyvä jälki meidän arkeemme ja ympäristöön. Se muistuttaa meitä käydystä keskusteluista, läsnäolosta ja kohtaamisista”, tätä kautta koko tiimin luomalla ilmapiirillä on merkitystä.” Ideasta ja menetelmästä välittyy Kankaantaka kakkosen tiimin ajattelu suhteessa lapsiin, vanhempiin sekä ihan työntekijöihin ja keskinäiseen arvostukseen. Oman työn arvostaminen ja näkyväksi saaminen on merkittävää.

”Me olemme me ja jokainen meistä on yhtä arvokas ja tärkeä.”

Kaarnan Supervoima!

Tiimimme voimavara on arjen huumori ja rautainen yhteistyö.” aloittaa Kaarnan yksikön johtaja Satu Auriola. Kokemus kuulluksi tulemisesta, yhteisistä tavoitteista, tavoitteiden saavuttamisen eteen tehtävästä työstä ja samanhenkisyydestä on pohjana oivaltavalle, rikkaalle, rakkaalle ja luottamusta rakentavalle toiminnalle Kaarnassa. Satu jatkaa: ”Teemme tätä työtä elämännälkäisellä otteella, jossa tunteille ja avoimelle kanssakäymiselle on tilaa. Emme pelkää keskustella arjen haasteista. Aitous pulppuaa kaikessa tekemisessä.” Satu kertoo tiimiään samalla kehuen ja jatkaa ”annamme toisillemme luvan olla joskus vailla motivaatiota, ilman ainuttakaan ajatusta tai ratkaisua. Herättelemme toisiamme tiiviillä tuella ja ammennamme näin raikkaita uusia ajatuksia.”.

Kaarnan tiimi soveltaa ohjaus- ja kasvatustyössä samoja ajatuksia, kuin elämässä yleensä, myös lapsella on joskus lupa väsyä. Voimavarakeskeinen ajattelutapa yhdistettynä ongelmanratkaisuun, lapsessa nähtävään hyvään, näiden erityispiirteiden vahvistaminen ja usko jokaisen päivän tuomaan uuteen mahdollisuuteen siivittää vahvaa tapaa tehdä omaohjaajatyötä.

Moninaisilla toimintamenetelmillä, lapsen tarpeiden huomioimisella ja PACE-asenteella tehdään Kaarnan tiimissä vahvaa ja tuloksellista työtä, jota arvioidaan säännöllisesti tiimin ja yhteistyöverkoston kanssa.

”Tiimimme voimavara on arjen huumori ja rautainen yhteistyö”

 

Lisätietoja:
Kuntoutusjohtaja Matti Kauppi, matti.kauppi@sospro.fi, p. 050 404 5144