Lastenkodeissa tapahtuuYritysuutiset

Sospron toiminta laajenee Ulvilassa

Sospron tavoitteena on olla sosiaalialan edelläkävijä lapsen, perheen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistäjänä. Sospro Satakunta haluaa myös vastata kuntien lisääntyvään erityislastenkotien laitospaikkojen tarpeeseen ja tuottaa laadukkaita ja vaikuttavia palveluita Satakunnassa.

Laajennamme toimintaamme Ulvilassa alkuvuodesta 2020 avaamalla uuden 14-paikkaisen erityislastenkodin samaan pihapiiriin Ravanikodin nykyisten tilojen kanssa. Yksi nykyisistä peruslastenkodeista muuttaa alkuvuodesta näihin uusiin tiloihin ja sen toiminta vaihtuu erityislastenkodiksi myöhemmin keväällä. Laajennuksen myötä myös opetusyksikön nykyisten tilojen tarve kasvaa. Teemme kevään 2020 aikana opetusyksikön toimintaa varten mittavan remontin peruslastenkodilta vapautuviin tiloihin. Erityislastenkodin rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä ja tilat valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Ravanikodissa on laajennuksen jälkeen kaksi 14-paikkaista toimintayksikköä, peruslastenkoti ja erityislastenkoti sekä opetusyksikkö. Peruslastenkodissa sijaitsevat edelleen lastenkodit Kersantti ja Luutnantti. Erityislastenkodissa tulee sijaitsemaan psykiatriseen osaamiseen erikoistunut lastenkoti Majuri ja neuropsykiatriseen osaamiseen erikoistunut lastenkoti Kapteeni. Toiminnassamme panostamme erityisosaamisen lisäksi lasten vakavien koulunkäyntiongelmien haasteisiin ja perheiden kanssa tehtävään työskentelyyn. Hoito- ja kasvatustyömme perusta on lämpö ja luottamus sekä usko lapsessa olevaan hyvään.

Laajennuksen myötä haemme uusia työntekijöitä. Esimiesten valinnat olemme jo tehneet ja olemme ylpeitä tulevasta esimiestiimistämme. Tehtäviin on valittu; peruslastenkodin yksikönjohtajaksi Juha Åman, Kersantin vastaavaksi ohjaajaksi Juhani Ollila ja Luutnantin vastaavaksi ohjaajaksi Sari Autere sekä erityislastenkodin yksikönjohtajaksi Jari Autere, Majurin vastaavaksi ohjaajaksi Henri Rask ja Kapteenin vastaavaksi ohjaajaksi Tarja Tuominen.

Uusien työntekijöiden rekrytointi vapaina oleviin tehtäviin on käynnissä ja hakuaika päättyy 10.11.2019. Haemme moniammatilliseen joukkoomme sekä perus- että erityislastenkotiin ohjaajia ja yövalvojia sekä vastuusairaanhoitajaa. Toivottavasti saamme paljon hakemuksia ja hyviä työntekijöitä mukaan osaavaan ja innostuneeseen työyhteisöömme.

Lisätietoja:

Satakunnan toiminnanjohtaja Mari Salomaa puh. 050-5029600
Satakunnan varatoiminnanjohtaja Jussi Jaatinen puh. 050-5029602