Lastenkodeissa tapahtuu

Sospro Kotaharjun opetushenkilöstölle kunniakirja

Sospro Kotaharjun yhteydessä sijaitseva Kangasalan kaupungin erityisluokka ja sen henkilöstö, erityisluokanopettaja Simo Hillo ja koulunkäynnin ohjaajat Sanna Mäntysaari, Jussi Salminen, Niklas Laihonen, on palkittu kaupungin toimesta hyvästä ja toimivasta tiimiyhteistyöstä kunniakirjalla. Kunniakirjassa todetaan, että yhteistyö erityistason sijaishuoltoyksikön sosiaali- ja terveyspuolen ammattikasvattajien kanssa on ollut Kotaharjussa syksyn 2018 ja kevään 2019 välillä erityisen toimivaa. Erityismainintana nostetaan esille yhteiskuntaan sitouttava työ, joka on näkynyt aktiivisena ja säännöllisenä sidosryhmätyöskentelynä.

Kouluhenkilöstö on onnistunut kannustamaan nuoria opinnoissaan, työelämään tutustumisissa, yhdistänyt uudistuneen opetussuunnitelman mukaan oppiaineita, tukenut sosiaalisia taitoja, sekä järjestänyt mieleenpainuvia liikuntaelämyksiä. Kouluhenkilökunnan ja Kotaharjun lastenkodin työntekijöiden onnistuneessa tiimityössä painottuu kasvokkain tapahtuva kohtaaminen sekä säännölliset palaverikäytännöt ja yhteistyö Pikkolan yläkoulun muun henkilöstön kanssa. Kotaharjun johtaja Ismo Pokela toteaa yhteistyön olevan ammattimaista ,mutta pilkesilmäkulmassa tapahtuvaa. Yhteisenä päämääränä on lapsen luottamus omiin kykyihin, aikuisiin sekä myönteiseen tulevaisuuteen.