Lastenkodeissa tapahtuu

Lapset mukana Sospron lastenkotien kehittämisessä

Sospron lastenkotien lapset ovat vahvasti mukana lastenkotien arjen toiminnan ja palveluiden kehittämisessä. Varsinais-Suomen lastenkotien kesän aikana kotiutuneet lapset saivat kesän alussa, lasten yhteisessä kokoontumisessa, alueen toiminnanjohtajan ja yrityksen palvelujohtajan kutsumina, antaa kokemusasiantuntijoina palautetta ja kehittämisideoita lastenkotien ja koko yrityksen toimintaan. Järjestimme samanlaisen tilaisuuden tulla kuulluksi toiminnan kehittäjänä syksyllä 2018. Sospron lastenkodeissa lasten osallisuus ja kuulluksi tuleminen eivät liity vain lapsen omiin asioihin ja lasta koskevaan päätöksentekoon, vaan myös yhteisen hyvän rakentamiseen ja kehittämiseen lastenkodeissa sekä mahdollisuuksien mukaan myös koko yrityksessä.

Kokouksessa nousi esiin monia tärkeitä asioita, joihin saatiin uusia näkökulmia ja toimintaideoita. Tarkastelussa oli muun muassa toteutettu sijaishuollon aika tulotilanteesta kotiutumiseen, lasten kokemuksiin perustuen. Saimme hyviä kehittämisideoita mm. lapsen tulotilanteeseen liittyvään vastaanottamiseen, oman huoneen sisustamiseen, omaohjaajatyöskentelyyn, sääntöihin, sekä ideoita arkeen ja yhteiseen tekemiseen. Ideoita tuli niin lastenkotien tilojen kuin pihojen kehittämiseen.

Hyviksi koetuista hetkistä ja omaohjaajien käyttämistä menetelmistä toivottiin kaikkien lasten pääsevän osalliseksi. Hyvää palautetta lapset antoivat ohjaajille aidosta välittämisestä, huolenpidosta ja aikuisten ajasta. Mynämäen lastenkotien kokki sai runsain määrin erityiskiitoksia maukkaasta, herkullisesta kotiruuasta. Monen mielestä ”kokki oli best”.

Hienoa oli kuulla yhdessä koetuista onnistumisen kokemuksista, sekä saada palautetta ylipäätään siitä, miten arvokkaaksi sijoituksen aika oli koettu nuorten tulevaisuuden kannalta.  Vaikka tulotilanteet olivat useimmiten olleet lapsille raskaita ja vastentahtoisia, täynnä kapinaakin tai lamaannuttavaa ikävää, nyt oli aika kiitoksiin ja riemuun siitä, että kaikilla lähtijöillä oli peruskoulu suoritettuna ja ovet auki ammatillisiin tai lukio-opintoihin. Myös uusista kavereista ja yhdessä jaetusta arjesta riitti kiitoksia.

Paljon oli jokaisen lähtijän kohdalla tapahtunut muutosta tulotilanteista. Yhdessä muistelimme myös ensikohtaamisiammekin.  Muutama nuori sanoi ääneen, että he tuskin olisivat hengissä, ellei sijoituksia olisi tehty. Tässä saivat siis kiitoksen sosiaalityöntekijätkin rohkeista päätöksistään. Lasten suoria sitaatteja: ”Sijoituksesta oli hyötyä, muuten olisin kuollut”, ”ei lempipaikka, mutta paikka kasvattanut henkisesti, fyysisesti, ihmisenä”, ”kaikki täällä muuttanut mua –  en ole enää sama kuin tullessa”, ”ero minussa kuka tuli ja kuka lähtee – olen löytänyt oman minän”.

Kaiken kuullun sekä yhdessä vietetyn haikeankin hetken jälkeen, jälleen kerran tuli konkreettisesti koetuksi miten tärkeää, merkityksellistä ja vaikuttavaa työtä lastenkodeissa tehdään.  Lastenkodeistamme lähti kohti uutta elämänvaihetta todella hieno joukko peruskoulunsa päättäneitä nuoria, joilla oli selkeitä tulevaisuuden tavoitteita.  Myös tavoite pitää yhteyttä ja tulla joskus kertomaan miten elämä on kantanut eteenpäin. Ilolla jäämme odottamaan näitä kohtaamisia.