Yritysuutiset

Työyhteisökehittämiseen uusia näkökulmia

Halusimme uudenlaisia näkökulmia työhyvinvoinnin kehittämiseen ja toteutimme kevään aikana koko CTM-konsernin henkilöstölle työhyvinvointia ja työmotivaatiota selvittäneen Siqni-kyselyn.

Siqnin tavoitteena on auttaa työntekijöitä johtamaan itseään paremmin ja toisaalta Siqni auttaa esimiehiä johtamaan tiimiläisiään merkityksellisemmin.  Kyselyn tärkein anti oli työryhmäkohtaiset tulokset ja jokaisen vastaajan saama yhteenveto omista vastauksista, joita kukin työntekijä hyödyntää oman esimiehensä kanssa käytävissä kehityskeskustelussa tai muussa esimiehen kanssa sovitussa keskustelussa, jossa on aiheena tämän hetken suoriutuminen ja toiveet tulevaisuudesta.

Koko konsernin tasolla Siqnillä haetaan entistä parempaa työntekijäymmärrystä: (i) mitkä asiat ovat työntekijöille merkityksellisimpiä, (ii) kuinka hyvin työntekijöille merkityksellisimmät asiat toteutuvat, ja (iii) millaisia ratkaisuehdotuksia ja näkemyksiä työntekijöiltä nousee heille merkityksellisimpien asioiden kehittämiseen.

Koko henkilöstön vastaus-{41b66388cf3c4a6e3da84e17821f95250b0ee9b0ef0a5338b5f2603075837e6f}:ksi muodostui 87. Kaikkien vastaajien kokonaistyytyväisyys nykytilaan on 75 (asteikko 0-100) ja 76 {41b66388cf3c4a6e3da84e17821f95250b0ee9b0ef0a5338b5f2603075837e6f} vastaajista oli sitä mieltä, että nykyinen työnantaja on tuonut työelämän parhaan työelämäkokemuksen.  Se on vahva perusta toimintamme kehittämiseen. Vastausten perusteella työntekijämme kokivat, että viisi merkityksellisintä asiaa työpaikalla ovat:

  • työpaikan vahva yhteishenki; tämä oli ylivoimaisesti merkityksellisin asia kaikista vaihtoehdoista
  • työn ja vapaa-ajan tasapaino
  • mukava ja oikeudenmukainen lähiesimies
  • vaikuttamismahdollisuudet omaan työhön ja työympäristöön
  • työympäristö, jossa voi olla oma itsensä

Näistä yhteishenki, hyvä lähiesimies ja työympäristö, jossa voi olla oma itsensä, toteutuvat tällä hetkellä parhaiten. Kehityskohteiksi nousivat työn ja vapaa-ajan tasapaino ja vaikutusmahdollisuudet.

Kaikista vastauksista muodostuu Siqnissä ns. liekki- tai intohimoindeksi, joka kertoo, miten vastaajan viisi merkityksellisintä asiaa nykytyössä toteutuvat. Indeksi toimii asteikolla 0-100. Keskimäärin liekki-indeksi oli 75, joka on palvelun toteuttavan Leidenschaftin mukaan yli heidän asiakasyritysten keskiarvon.

Määrämuotoisten vastausten lisäksi saimme myös 20 sivua avoimia vastauksia. Henkilöstö on meidän toiminnan tärkein voimavara ja nyt meillä on jälleen uusia näkökulmia kehittää työyhteisöstämme entistä vahvempi.

The post Työyhteisökehittämiseen uusia näkökulmia appeared first on CTM Oy Sosiaali- ja terveyspalvelut.