Pori


Porissa meillä on tiimit Sospron Satakunnan avopalveluissa sekä Käpylän lastenkodissa. Sospron avopalveluiden toiminnasta vastaa avopalveluiden johtaja Riikka Puntalo (riikka.puntalo(at)sospro.fi, 050 4389 146) ja Käpylän lastenkodin toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja Minna Hurme (minna.hurme(at)sospro.fi, 050 356 6407.

Käpylän lastenkoti

Käpylän lastenkoti on seitsemänpaikkainen ja tarkoitettu yli 15-vuotiaille peruskoulun loppuvaiheessa oleville tai peruskoulun jo suorittaneille lapsille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta arjen hallinnassa, opiskelussa ja itsenäistymisessä.

Käpylän lastenkodin kasvatusideologia perustuu kiintymyssuhdeteoriaan. Kiintymyssuhdetta rakennetaan ja pidetään yllä normaalissa arjessa keskustelujen ja tehtävien, sekä erilaisten toiminnallisten tapahtumien ja elämysten kautta. Käpylän ensisijainen tehtävä on lasten hoito, kasvatus ja kuntoutus, jossa kiinteänä osana on työskentely lasten perheiden ja läheisten kanssa. Vanhempia, perheitä ja läheisiä motivoidaan osallistumaan lapsen elämää koskeviin asioihin sijoituksen aikana.

Käpylän henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Moniammatillisella henkilökunnalla on kattavasti työkokemusta lastensuojelun sijaishuollosta. Henkilökunnan vaihtuvuus on ollut vähäistä. Henkilökunnalle järjestetään vuosittain erilaisia lastensuojelun sijaishuoltoon liittyviä lisä- ja täydennyskoulutuksia.

Käpylän lastenkodin tiimi kuvailee itseään näin:

Meillä on hyvä tiimi. Jokaiselta työntekijältä tulee tämä sama, me toimimme hyvin yhdessä. Ulkopuolisen silmin (opiskelijan palaute) toimintaamme Käpylässä on hienoa seurata ja työyhteisö toimii upeasti yhdessä. Työilmapiiri on todella hyvä. Hyvä yhteishenki, huumorintajuinen, auttavainen, joustava, avoin, moniammatillinen ja ehdottomasti ammattitaitoinen porukka. Meillä hoidetaan asiat oikeasti kunnolla. Näillä sanoin tiimimme jäsenet kuvailevat työyhteisöämme. Ja jokainen tietysti nauttii työstään! Lapset ja nuoret ovat keskiössä ja saamme tehdä tätä merkityksellistä työtä tunteella ja sydämellä. 

Satakunnan avopalvelut

Satakunnan avopalveluihin kuuluu kuusi tukiasuntoa 18-25-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea itsenäisessä asumisessa ja elämän hallinnassa. Asumisharjoittelun ja tuetun asumispalvelun toiminta-ajatuksena on tukea asiakasta elämänhallinnassa sekä vahvistaa arjenhallinnan taitoja. Työskentely perustuu lähiohjaajan tapaamisiin, yhteiseen keskusteluun, yhdessä tekemiseen ja sitä kautta oppimiseen.

Perhetyötä tehdään yhteistyössä perheenjäsenten kanssa perheen tarpeen mukaisella tavalla. Työskentelyä ohjaa joko lastensuojelu- tai sosiaalihuoltolaki riippuen perheen tarpeesta. Työskentely tapahtuu lähellä asiakasta, perheen omassa kodissa ja lähiympäristössä.

Tukihenkilön tehtävänä on tukea asiakasta erilaisissa elämäntilanteissa yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Tapaamiset tukihenkilön kanssa voivat olla toiminnallisia tai keskustelua tai molempia.

Tuotamme sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisia valvottuja tapaamisia, joita ovat seuraavat palvelut:

  • Valvottu tapaaminen: valvotuissa tapaamisissa valvoja on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan
  • Tuettu tapaaminen: tuetuissa tapaamisissa valvoja on käytettävissä tapaamisen ajan
  • Valvottu vaihto: valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy vanhemmalta toiselle