Anni - Toiminnanjohtaja


Olen Anni, iloinen, huolehtivainen ja periksiantamaton sosprolainen. Aloitin työskentelyn Kotaharjussa alkuvuodesta 2015 ja olen viihtynyt erittäin hyvin. Nuorten ja oman lapsen lisäksi mielenkiintoni kohdistuu musiikkiin ja lemmikkieläimiin. Vapaa-ajalla minut saattaa löytää Tampereen seudulta ja laivoilta keikkailemasta bändin kanssa tai kotopihasta puuhailemasta kanojen, kissojen ja koiran kanssa. Olen myös ikuinen opiskelija, ja viimeiset kymmenen vuotta on tullutkin opiskeltua työn ohessa koko ajan jotakin. Tällä hetkellä meneillään on lähiesimiehen ammattitutkinto muiden Sosprolaisten esimiesten kanssa. Olen erittäin ylpeä työstäni ja tiimistäni, joka tekee tinkimätöntä, vaikuttavaa ja tuloksellista työtä lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hyväksi. Mielestäni tärkeintä sekä työssä että elämässä ylipäätään on aitous, oikeudenmukaisuus ja välittäminen. Yhdessä olemme enemmän!