Sospro-Akatemia


Sospro-Akatemia on Sospron oma henkilökunnan täydennyskoulutuksia toteuttava ja koordinoiva koulutusorganisaatio. Sospro-Akatemia perustuu Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kanssa yhteistyössä laadittuun täydennyskoulutussuunnitelmaan ja laajaan monitasoiseen ammatilliseen kouluttautumistarjontaan. Kouluttautumistarjonta mahdollistaa pitkäjänteisen ja jatkuvan kouluttautumisen mahdollisuuden sijaishuollon palveluiden ja avopalveluidemme henkilöstölle. Täydennyskoulutuskokonai-suutemme muodostuu heille kaikille yhteisistä lastensuojelun johdanto-opinnoista (3 pv), lastenkotien ja avopalvelujen profiilien mukaisista erikoistumiskoulutuksista (5 pv), aina laajoihin syventäviin erityisosaajan koulutuksiin (20 op) asti. Aloitamme vuosittain eri opintokokonaisuuksia henkilöstömme koulutustarpeen mukaisesti. Määrittelemme koulutustarpeet ja -aikataulut työyhteisön osaamistarpeiden ja vaatimusten mukaisesti. Käymme jokaisen työntekijän kanssa myös kehityskeskustelussa läpi osaamisen ylläpitämiseen ja kehittymiseen liittyvät asiat.

Sospro-Akatemian opinnot toteutetaan monimuotoisesti ja niissä painotetaan sähköisten etäopintojen suorittamistapaa. Koulutus toteutetaan vaatimustasoltaan ammattikorkeakoulutasoisena, ajankohtaiseen tutkimustietoon perustuen. Keskeistä on, että opintojen sisällöt kytkeytyvät tiiviisti työntekijöidemme arkeen ja asiakkaidemme tarpeisiin. Sospro-Akatemian opintopolkua muokataan joustavasti sitä mukaa kun esiin nousee uusia tarpeita ja näkökulmia, joko työelämän tai tutkimuksen puolelta.