Vaahteramäki

Esittely

Vaahteramäen A- ja C -talo tarjoavat alle 12-17-vuotiaille huostaanotetuille tai avohuollontukitoimenpiteinä sijoitetuille lapsille turvallisen ja kodinomaisen kasvuympäristön. Toiminta rakentuu ennakoitavan ja tasaisen arjen ympärille, jossa lapsen on mahdollista opetella käytännön taitoja ja sosiaalisia valmiuksia ikätason mukaisesti. Vaahteramäen sijaishuoltopalveluiden viitekehys on perheterapeuttinen. Meille tärkeää on toisen ihmisen kunnioittaminen, tasavertaisuus, rehellisyys ja turvallisuus.

Toiminta- ajatus

Vaahteramäen toiminta perustuu ihmisen osallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteistyösuhteen luomiseen lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. Tavoite on tarjota kokonaisvaltaista moniammatillista apua sekä ratkaisuja lapsen ja hänen perheensä auttamiseksi. Nuoren on mahdollista jatkaa sijaishuollon aikana alkanutta itsenäistymispolkuaan Vaahteramäen itsenäistymisasuntoihin.

Arki

Vaahteramäen arki rakentuu rauhallisen ennakoitavan vuorokausirytmin ympärille. Varmistamme, että lapsen sivistykselliset oikeudet toteutuvat, lapset saavat säännöllisen ruoan ja levon sekä mahdollisuuden harrastaa. Lapsen yksilöllisyys ja osallisuus huomioidaan omaohjaajatyöskentelyllä. Omaohjaaja on keskeinen lapsen arjen toiminnan ja ihmissuhteiden sekä erilaisten taitojen harjoittelun mahdollistaja.

Koulunkäynti

Vaahteramäen lastenkotien pihapiirissä, toimii Alavuden yläkoulun joustavan perusopetuksen 7–9 luokka. Opetuksen antaa lapsille tuttu Alavuden yläkoulun opettaja. Opettajan lisäksi luokassa työskentelee koulunkäynninohjaaja. Yhteistyö koulun ja lastenkotien välillä on päivittäistä. Muu perusopetus järjestyy Alavuden ala- ja yläkouluilla.

Lukiot ja ammattioppilaitos Sedu sekä valmistava luokka Valma ja ammattioppilaitos Luovi tarjoavat monipuolista opetusta ja opintopolkuja toisen asteen ja peruskoulunsa päättäneille oppilaille.

Tilat ja ympäristö

Vaahteramäen viihtyisät, kodikkaat ja tilavat lastenkodit, A- ja C -talo sijaitsevat Alavudella kaupungin keskustan palvelujen vieressä. Vaahteramäen pihapiiriin kuuluvat Joustavan perusopetuksen luokka sekä itsenäistymis- ja perhekuntoutusasunnot. Asuinalue on rauhallinen ja hiljainen. Pihapiiri tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen liikkumisen ja kepeään oleiluun nurmikolla tai lastenkotien terassilla.

Harrastusmahdollisuudet

Alavus ja Seinäjoen seutu tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet erilaiseen harrastamiseen ja kokemiseen. Aktiviteetteja löytyy perinteisen harrastamisen lisäksi myös lukuisista patikointi-, laavu- ja luontokohteista sekä seikkailuradoilta. Vaahteramäessä on mahdollisuus osallistua sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan.

Lastenkodit järjestävät toimintaa vuoden ympäri. Lapset osallistuvat yhteisen toiminnan suunnitteluun.

Henkilökunta

Tärkein voimavaramme on hymyilevät ihmiset. Vaahteramäen työyhteisöt ovat moniammatillisia. Yhteistyö asiakasverkostojen kanssa sujuu luontevasti ja työntekijöillämme on laaja tuntemus lastensuojelutyön arjesta. Työntekijöiden koulutustaustat ovat sosiaalialan, nuorisotyön, terveydenhuollon ja kasvatuksen saralta. Henkilöstön tukena ovat säännöllinen koulutus, ryhmätyönohjaukset ja perheterapeuttinen konsultaatio.

Erityisosaaminen

Toimintaa jäsennetään perheterapeuttisesta viitekehyksestä ja lapsen osallisuudesta käsin. Sosiaalialan peruskoulutuksen lisäksi työntekijöillä on runsaasti erilaista osaamista lisäkoulutuksen ja omien mielenkiinnonkohteiden ansiosta. Vaahteramäessä työskentelee mm. neuropsykologisia valmentajia, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja, seikkailukasvattaja, voimauttava valokuvaaja ja perheterapeutti.