Vaahteramäen Tupa

Vaahteramäen Tupa tarjoaa 12-17-vuotiaille huostaanotetuille tai avohuollontukitoimenpiteinä sijoitetuille lapsille turvallisen ja kodinomaisen kasvuympäristön. Tupa on seitsemänpaikkainen perustason asuinyksikkö. Toiminta rakentuu ennakoitavan ja strukturoidun arjen ympärille, jossa lapsen on mahdollista opetella käytännön taitoja ja sosiaalisia valmiuksia ikätason mukaisesti. Työmme viitekehyksenä on arvojemme mukaisen työskentelyn ja PACE-asenteen avulla syntyvä kiintymyssuhde lapseen. Työskentelyssä meille on tärkeää avoimuus, rohkeus, luottamus, yksilöllisyys ja turvallisuus.

Toiminta- ajatus

Vaahteramäen Tuvan toiminta perustuu uskoon ihmisessä olevaan hyvään. Toiminta on aktiivista, kannustavaa ja ratkaisukeskeistä tukea lasten yksilöllisiin tarpeisiin. Lapselle nimetyt omaohjaajat ovat keskeinen lapsen arjen toiminnan ja ihmissuhteiden sekä erilaisten taitojen harjoittelun mahdollistaja, ohjaaja ja tukija. Omaohjaajien vastuulla on lapsen hoidon, kasvatuksen ja kuntoutustyön suunnitelmallisuus ja toteuttaminen yhdessä muun työryhmän, vanhempien ja sosiaalityöntekijän kanssa. Yhteistyöhön kutsutaan myös lapsen perhe ja läheisverkosto. Työskentely on tiivistä ja avointa yhteistyötä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. Tavoite on tarjota kokonaisvaltaista moniammatillista apua sekä ratkaisuja lapsen ja hänen perheensä auttamiseksi. Lapsen on mahdollista jatkaa sijaishuollon aikana alkanutta itsenäistymispolkuaan Sospro Etelä-Pohjanmaan avopalveluiden itsenäistymisasuntoihin.

Arki

Vaahteramäen Tuvan arki rakentuu rauhallisen ennakoitavan ja strukturoidun vuorokausirytmin ympärille. Varmistamme, että lapsen sivistykselliset oikeudet toteutuvat, lapset saavat säännöllisen ruoan ja levon sekä mahdollisuuden harrastaa. Lapsen yksilöllisyys ja osallisuus huomioidaan omaohjaajatyöskentelyllä. Omaohjaaja on keskeinen lapsen arjen toiminnan ja ihmissuhteiden sekä erilaisten taitojen harjoittelun mahdollistaja.

Osallisuuden vahvistamiseksi lapset saavat halutessaan osallistua myös niin kutsuttuun lasten johtoryhmään, jossa lapsen ääni niin arjen toiminnan kuin ympäristönkin osalta otetaan huomioon, kehittäessä toimintaamme.

Tuvassa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet energiatehokkailla laitteistohankinnoilla sekä lajittelemalla ja kierrättämällä aktiivisesti. Pyrimme tekemään vain suunnitelmallisia hankintoja. Vähennämme ruokahävikkiä suunnittelemallisella ruokahuollolla. Tuvassa toteutetaan ”kokkaa vain komerosta” –päiviä, joiden ajatuksena on ideoida aterioita, joiden pääraaka-aineet löytyvät pakastimesta ja kuiva-ainekaapin tuotteista sekä edellisten päivien ruoka- ainesta.

Lasten kuljetukset pyrimme järjestämään edestakaista ajelua välttäen ja julkista liikennettä suosien. Lapsia kannustetaan myös polkupyörän käyttöön lyhyemmillä matkoilla.

Kehittääksemme palveluamme ja siitä koettua vaikuttavuutta mittaamme ja seuraamme säännöllisesti asiakaskokemusta. Uusi asiakaskokemusmittari otetaan käyttöön kaikissa Sospron työryhmissä syksyn 2021 aikana.

Koulunkäynti

Vaahteramäen Tuvan pihapiirissä toimii Alavuden yläkoulun joustavan perusopetuksen 7–9 luokka. Opetuksen antaa lapsille tuttu Alavuden yläkoulun opettaja. Opettajan lisäksi luokassa työskentelee koulunkäynninohjaaja. Yhteistyö koulun ja lastenkotien välillä on päivittäistä. Muu perusopetus järjestyy Alavuden ala- ja yläkouluilla. Koulun yhteydessä toimii myös tekninen työ- ja harrastepaja, jota lapset käyttävät kouluaikana opetuksessa opettajan johdolla sekä iltaisin harrastetilana ohjaajien johdolla.

Lukiot ja ammattioppilaitos Sedu sekä valmistava luokka Valma ja ammattioppilaitos Luovi tarjoavat monipuolista opetusta ja opintopolkuja toisen asteen ja peruskoulunsa päättäneille oppilaille. Myös työtoiminta on mahdollista järjestää yhteistyössä Alavuden etsivän nuorisotyön sekä työllistymispalveluiden kanssa.

Tilat ja ympäristö

Kodikas ja tilava Vaahteramäen Tupa sijaitsee Alavudella kaupungin keskustan palvelujen vieressä. Pihapiiriin kuuluvat joustavan perusopetuksen luokka sekä itsenäistymis- ja perhekuntoutusasunnot. Asuinalue on rauhallinen ja hiljainen. Pihapiiri tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen liikkumisen ja kepeään oleiluun ja yhdessä tekemiseen nurmikolla tai lastenkotien terassilla.

Harrastusmahdollisuudet

Alavus ja sen ympärikunnat sekä Seinäjoen seutu tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet erilaiseen harrastamiseen ja kokemiseen. Aktiviteetteja löytyy perinteisen harrastamisen lisäksi myös lukuisista patikointi-, laavu- ja luontokohteista sekä seikkailuradoilta. Lapset osallistuvat aktiivisesti yhteisen toiminnan suunnitteluun.

Henkilökunta

Vaahteramäen Tuvan työn pohjana on lapsen etu. Tärkein voimavaramme ovat hymyilevät ihmiset. Vaahteramäen Tuvan työyhteisö on moniammatillinen. Yhteistyö asiakasverkostojen kanssa sujuu luontevasti ja työntekijöillämme on laaja tuntemus lastensuojelutyön arjesta. Työntekijöiden koulutustaustat ovat sosiaalialan, nuorisotyön, terveydenhuollon ja kasvatuksen saralta. Lisäksi kokemusta on päihde- ja mielenterveys työstä, vammaistyöstä sekä neuropsykologisten lasten ja nuorten arjen haasteiden kanssa työskentelystä. Henkilöstön tukena ovat säännöllinen koulutus, ryhmätyönohjaukset sekä perheterapeutin ja psykiatrian lääkärin konsultaatiot.

Erityisosaaminen

Toimintaa jäsennetään hoito-, kasvatus- ja kuntoutustyön viitekehyksestä ja lapsen osallisuudesta käsin. Sosiaali- ja terveys alan peruskoulutuksen ja ammattikorkeakoulun lisäksi työntekijöillä on runsaasti erilaista osaamista lisäkoulutuksen ja omien mielenkiinnonkohteiden ansiosta. Vaahteramäen Tuvassa olevien lasten ja nuorten kuntoutuksen kivijalka on hyvä huolenpito, johon kuuluu kaikki se, mitä lapset yleensäkin tarvitsevat kasvaakseen fyysisesti ja psyykkisesti terveiksi aikuisiksi. Lapsille ja nuorille tarjotaan riittävästi terveellistä ravintoa, lepoa ja unta, puhtautta ja työyhteisön, joka on kiinnostunut lapsesta ja välittää hänestä. Lisäksi Vaahteramäessä työskentelee muun muassa neuropsykologisia valmentajia, seikkailukasvattaja, voimauttava valokuvaaja ja perheterapeutti.

Kerromme toiminnastamme mielellämme lisää!