Ravanikodin peruslastenkoti

Yleisesittely

Ravanikodin peruslastenkodissa on kaksi seitsemän paikkaista asuinyksikköä, Kersantti ja Luutnantti, jotka sijaitsevat samassa rakennuksessa. Asuinyksiköt ovat tarkoitettu 11-17 -vuotiaille sijaishuoltoa tarvitseville lapsille tai avohuollon tukitoimena sijoitetuille lapsille. Lapsilla voi olla tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyviä ongelmia sekä koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Hoito- ja kasvatustyön viitekehyksenä on kiintymyssuhdeteoria.

Peruslastenkodin yhteydessä toimii myös sijaintikunnan alainen Auroran koulun opetusyksikkö ja lapsen koulunkäyntiä tuetaan koulun ja erityislastenkodin yhteistyönä.

Toiminta-ajatus

Tavoitteenamme on antaa lapsille ja nuorille valmiuksia selviytyä elämässä kuntouttamalla heitä yksilöllisyyden, yhteisöllisyyden, toiminnallisuuden ja perhekeskeisyyden keinoin. Lasten itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja vahvistetaan ja kehitetään, jotta hyvän elämän edellytykset mahdollistuvat.

Lastenkodin arki

Tarjoamme lapselle turvallisen ja kodinomaisen kasvuympäristön sekä selkeän ja säännöllisen arjen struktuurin. Päivä- ja viikko-ohjelmamme luovat perustan yhteisön toiminnalle. Hoito- ja kasvatustyössä panostamme arjen askareiden lisäksi lasten toiminnallisuuden ohjaamiseen. Olemme vahvasti läsnä ohjaamassa lapsen arkea ja tuemme lapsen koulunkäyntiä. Keskitymme omaohjaajatyöskentelyyn ja mahdollistamme lapselle turvallisen kiintymyssuhteen sekä tuemme lapsen kasvua kohti itsenäistymistä. Meille tärkeää on välittävä ja kannustava ilmapiiri.

Lapsen kuntouttamisessa huomioimme myös lapsen perheen tarvitseman tuen. Omaohjaajatyöskentelyssä ohjaamme lapsen vanhempia vanhemmuudessa sekä tuemme lapsen kotipäivien mahdollistumista ja onnistumista. Pihapiirissämme on perheasunto vanhempien vierailuita varten.

Koulunkäynti

Ravanikodin erityislastenkodin pihapiirissä toimii Auroran koulun Ravanikodin opetusyksikkö 5.-9. luokan oppilaille. Henkilökuntaan kuuluvat kolme erityisopettajaa, opettaja ja neljä kouluohjaajaa. Opetusyksikön ja erityislastenkodin välinen yhteistyö on päivittäistä.

Ravanikodin opetusyksikön tunnuslauseena toimii vanhan seinätaulun viisaus: ”Se, joka tähän peltoon kylvää oman siemenensä, saa nauttia muidenkin sadosta.”

Ulvilassa ja lähialueilla on useita oppilaitoksia, jotka tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja jatko-opiskeluun.

Tilat ja ympäristö

Ravanikodin peruslastenkoti sijaitsee Ulvilan kaupungin Ravanin kylässä maalaismiljöössä luonnon keskellä, n. 12 km Porin keskustasta. Samassa pihapiirissä sijaitsee Ravanikodin erityislastenkoti ja Vääpelin kaksi tukiasuntoa.

Tilat ovat kodinomaiset ja viihtyisät. Molemmissa asuinyksikössä on seitsemän huonetta, joiden sisustukseen lapset saavat myös itse vaikuttaa. Ravanikodin rauhallinen ja laaja piha-alue luo mahdollisuudet monenlaisille pihapeleille ja muulle yhteiselle toiminnalle.

Harrastusmahdollisuudet

Kannustamme lapsia aktiivisuuteen ja erilaisten harrastusten pariin. Lasten omien harrastusten lisäksi järjestämme viikoittain ryhmätoimintaa. Lisäksi järjestämme erilaisia toimintapäiviä, retkiä ja leirejä.

Henkilökunta

Molemmissa asuinyksiköissä työskentelee kahdeksan (seitsemän henkilötyövuotta) työntekijän työryhmä. Moniammatillisen henkilökunnan osaaminen perustuu vankkaan lastensuojelutyön osaamiseen ja säännölliseen kouluttautumiseen. Henkilökunnalla on tietoa ja taitoa tunnistaa lapsen oireileva käytös ja tarpeet sekä tukea lapsen kuntoutusta lapsen yksilöllisen tilanteen mukaisesti. Henkilökunnalla on myös halua ja taitoa tehdä tiivistä yhteistyötä mahdollisesti muiden lasta hoitavien tahojen kanssa.