Pienryhmäkoti Myllylinna

Yleisesittely

Myllylinna on seitsemälle kouluikäisen lapsen turvallinen koti, silloin kun tarvitaan ammatillista osaamista ja perhehoito ei ole riittävä tukemaan lapsen tarpeita. Myllylinna on vahvan ammatillinen, mutta puitteiltaan kodinomainen ja viihtyisiä pienryhmäkoti seitsemälle kouluikäiselle lapselle, jotka tarvitsevat jaksavaa ja osaavaa sijaishuollonpaikkaa ja jossa lapsi saa paljon tukea ja osaamista kasvuunsa ja koulunkäyntiinsä.

Toiminta-ajatus

Myllylinnassa tärkeitä kuntouttavia elementtejä ovat vakauttava ja turvallinen arki, intensiivinen omaohjaajatyö, koulunkäynti sekä toiminnalliset menetelmät. Myllylinnassa aikuiset tarjoavat lapsille lämpöä ja eheyttävää läheisyyttä ja korjaavia ihmissuhteita. Lapset ovat osallisia yhteisen arjen rakentamisessa. Koulun sekä lasten psykiatristen hoitokontaktien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Lapsen perheellä on Myllylinnan arjessa paikkansa koko lapsen sijoituksen ajan. Myllylinnassa on erillinen kaksio vanhempien vierailuja tai vanhemmuuden intensiivistä tukemista varten. Myllylinnassa on kokemusta monikulttuurisuudesta sekä itsenäistymisen taitoja opettelevista nuorista. Pitkät sijoitukset ovat olleet ominaisia Myllylinnalle.

Toimintaympäristö

Myllylinna sijaitsee Turun Kakskerrassa, idyllisessä pienessä Myllykylän kyläyhteisössä. Talo on viihtyisä tilava kivirakennus, jossa jokaisella lapsella, on oma yksilöllinen huoneensa sekä paljon yhteisiä tiloja yhdessäololle. Myllylinnan lapsilla on turvallinen, maaseutumainen kasvuympäristö, keskellä luontoa, lähellä merta sekä järveä.  Järven rantaan on muutaman minuutin kävelymatka, merelle matka on pidempi. Turun keskusta on puolen tunnin ajomatkan päässä Myllylinnasta.

Myllylinnan suuri piha, meri ja järvi mahdollistavat monenlaiset aktiviteetit. Myllylinnassa kalastus ja retkeily ovat lasten ja aikuisten yhteinen harrastus. Saarileirit kuuluvat jokaisen kesän ohjelmaan.

Henkilökunta ja erityisosaaminen

Myllylinnassa hoito- ja kasvatustyötä toteuttaa osaava, moniammatillinen, seitsemän ohjaajan tiimi, jolla on myös taito tehdä perheen kanssa vanhemmuutta vahvistavaa työtä. Myllylinnan ohjaajat ovat aidosti kiinnostuneita lapsista ja heidän perheistään. Jokainen ohjaaja on valmis kulkemaan lasten ja heidän perheidensä rinnalla kuntoutumisen polulla lapsen sijoituksen aikana. Myllylinnan ohjaajat ovat sitoutuneita laadukkaan, vaikuttavan ja tavoitteellisen hoito- ja kasvatustyön toteuttamiseen. Pace-asenne on perustana jokaisen ohjaajan työssä.

Myllylinnassa on pitkä kokemus eri-ikäisten traumatisoituneiden lasten kanssa työskentelystä sekä psyykkisesti ja neurologisesti oirehtivista lapsista. Myllylinnassa osataan hyvä pientenkin lasten perushoito. Pitkät sijoitukset ovat ominaisia Myllylinnassa asuville lapsille. Aito kiinnostus, vahva ammatillisuus ja Pace- asenne ohjaavat aikuisten työskentelyä Myllylinnassa.  Lapsen perheen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä koko sijoituksen ajan.

Myllylinnassa on kokemusta myös itsenäisen elämän taitoja opettelevista nuorista.

Vaikuttava ja tavoitteellinen hoito- ja kasvatustyö

Myllylinnassa tehtävä hoito- ja kasvatustyön on aina tavoitteellista ja työn tuloksia mitataan säännöllisesti standardoidun ja sertifioidun laadun edellyttämällä tavalla. Hoito- ja kasvatustyö perustuu lapsen asiakassuunnitelmaan. Kuukausittaiset tavoitteet asetetaan yhdessä työryhmän ja lapsen kanssa. Lapsen osallisuutta korostetaan kaikessa lasta koskevassa päätöksenteossa. Lasten tuetaan tavoitteiden saavuttamisessa. Hoito- ja kasvatustyön arviointi on jatkuvaa. Jokaisen lapsen kohdalla hoito- ja kasvatusyön tavoitteena on lapsen kotiutuminen ja perheen jälleenyhdistyminen tai lapsen itsenäinen elämä.

Koulunkäynti

Lasten koulutyöllä on keskeinen sija lasten arjessa. Koulunkäynti tuo lapsen arkeen struktuurin. Jokaisen lapsen kohdalla on tavoitteena peruskoulun suorittaminen ja sen jälkeen ammatilliset opinnot tai lukio.   Lastenkodin ja koulun välinen yhteistyön on tiivistä. Ohjaajat tukevat lapsia koulutyön toteutumisessa ja koulunkäynnissä. Myllylinnan lapset käyvät peruskoulua lähikouluissa tai Turun keskustassa. Jokaiselle Myllylinnan lapselle mahdollistuu Turussa hänen tarpeidensa mukainen koulupaikka. Kouluun lapset kulkevat pääsääntöisesti julkisella liikenteellä, mutta myös taksikuljetukset ovat mahdollisia silloin, kun julkisen liikenteen käyttäminen on lapselle liian haastavaa.

Harrastusmahdollisuudet

Myllylinnan pihapiiri, lähimetsät, ja maaseutumainen ympäristö sekä pienen kävelymatkan etäisyydellä oleva järvi, mahdollistavat lapsille monenlaisia toimintoja luonnossa kaikkina vuodenaikoina. Myllylinnan lasten kesän riemuihin kuuluvat uiminen, retkeily ja jokavuotiset kesäleirit läheisessä leirisaaressa, jossa myös vanhemmat voivat viettää aikaa ohjatusti lastensa kanssa.  Kalastus on Myllylinnan aikuisten ja lasten yhteinen harrastus, samoin ravustus, jonka mahdollistaa talon vieressä kulkeva puro.

Puolen tunnin automatkan päässä Myllylinnasta, on tarjolla Turun monipuoliset harrastusmahdollisuudet.  Lapselle löytyy vuoden ympäri harrastusmahdollisuuksia niin lähialueelta kuin Turun kaupungista.