Pienryhmäkoti Merilinna

Yleisesittely

Merilinna on Turun Kakskerrassa sijaitseva kodinomainen lastenkoti seitsemälle kouluikäiselle lapselle, jotka tarvitsevat kasvuunsa ja arkensa sujumiseen sekä koulutyöhön paljon aikuisten tukea, välittämistä, lämpöä ja läheisyyttä. Merilinna tarjoaa turvallisen kodin ja kasvuympäristön huostaan otetuille tai avohuollon tukitoimena sijoitetuille lapsille.

Toiminta-ajatus

Merilinnassa hoito- ja kasvatustyö perustuu kunkin lapsen yksilöllisten tarpeiden tunnistamiseen ja tukemiseen, unohtamatta jokaisen lapsen perusoikeuksiin kuuluvaa turvallista kasvuympäristöä ja hyvää, ikätason mukaista perushoitoa. Lasten kanssa yhdessä suunniteltu arjen struktuuri tuo rakennetta ja ennakoitavuutta päiviin. Koululla on keskeinen sija lasten arjessa. Toiminnalliset menetelmät ja yhdessä toteutetut kotiin kuuluvat asiat, vahvistavat kodinomaisuutta Merilinnassa. Jokaisella lapsella on Merilinnassa tila kasvaa turvallisesti omaksi itsekseen. Aito kiinnostus, vahva ammatillisuus ja Pace-asenne ohjaavat aikuisten työskentelyä Merilinnassa. Lapsen perheen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä koko sijoituksen ajan.

Lastenkodin arki

Merilinnan arki muodostuu yhdessä päätetystä päivärytmistä ja viikkoon suunnitelluista muista toimista. Kotiin kuuluvat asiat, yhdessä aikuisten kanssa toteutettuina, ovat osa jokapäiväistä arkea. Suuri piha tuo paljon yhteistä tekemistä arkeen. Merilinnassa lapset ovat osallisia kaikkeen toimintaan. Lapsi on osallinen yhteisön arjen toteuttamista koskevissa päätöksissä ja toimissa. Merilinnan arki rakentuu säännöllisiin toistuviin toimiin, lasten harrastuksien ja muiden sovittujen menojen aikataulutuksiin. Koulu rytmittää pitkälti arkea. Merilinnassa arvostetaan toiminnallisia menetelmiä, yhteisiä ruokailu- ja keskusteluhetkiä, lautapelejä ja rauhallista kotielämää. Merilinnassa jokainen lapsi opettelee ja harjaannuttaa arjen taitojaan joka päivä itsenäistä elämää varten.

Tilat ja toimintaympäristö

Merilinna on suuri, vanha, kaksikerroksinen hirsitalo meren rannalla, Turun Kakskerran maaseutumaisessa ympäristössä. Merilinnassa jokaisella lapsella on oma, tilava, malliltaan yksilöllinen ja lapsen maun mukaisesti sisutettu huoneensa. Talossa on paljon tilaa yhdessäololle, mutta myös lasten yksityisyydelle. Merilinna näyttää kodilta ja siellä tehdään kotiin kuuluvia asioita. Suuri pihapiiri mahdollistaa monenlaisten toiminnallisten aktiviteettien toteuttamisen omassa pihassa. Meren ranta tuo eksotiikkaa arkeen kun suoraan saunasta voi pulahtaa kesällä mereen uimaan tai talvella avantoon.

Merilinna sijaitsee puolen tunnin bussimatkan päässä Turun keskustasta.

Henkilökunta ja erityisosaaminen

Merilinnassa on työssä seitsemän osaavaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, jotka muodostavat Merilinnan ohjaajatiimin. Ohjaajat toimivat lasten arkivanhempia ottaen mukaan lapsen vanhemmat ja lähiverkoston. Jokainen ohjaaja on valmis kulkemaan lasten ja heidän perheidensä rinnalla kuntoutumisen polulla niin pitkään kun siihen on tarvetta. Merilinnan ohjaajat tarjoavat lapsille lämpöä ja eheyttävää läheisyyttä sekä mahdollisuuden kiintymyssuhteisiin sekä korvaavien ihmissuhteiden rakentamiseen. Merilinnan ohjaajat ovat sitoutuneita vaikuttavan ja tavoitteellisen hoito- ja kasvatustyön toteuttamiseen.   Merilinnan ohjaajat muodostavat moniammatillisen tiimin, jossa jokaisella ohjaajalla on vastuu lasten laadukkaan hoito- ja kasvatustyön toteutumisesta.

Merilinnassa on pitkä kokemus traumatisoituneiden lasten kanssa työskentelystä sekä psyykkisesti ja neurologisesti oirehtivista lapsista. Merilinnassa on sen historian aikana asunut monen ikäisiä lapsia ja siksi siellä on kokemusta ja osaamista myös pientenkin lasten hyvästä perushoidosta. Merilinnassa osataan tukea myös itsenäisen elämän taitoja opettelevia murrosikäisiä lapsia tai vahvan tuen piirissä olevia jälkihuollon nuoria.  Merilinnan erilliseen Pihataloon voidaan sijoittaa myös äiti ja lapsi. Pitkät sijoitukset ovat olleet ominaisia Merilinnalle.

Vaikuttava ja tavoitteellinen hoito- ja kasvatustyö

Merilinnassa tehtävä hoito- ja kasvatustyön on aina tavoitteellista ja työn tuloksia mitataan säännöllisesti standardoidun ja sertifioidun laadun edellyttämällä tavalla.  Hoito- ja kasvatustyö perustuu lapsen asiakassuunnitelmaan. Kuukausittaiset tavoitteet asetetaan yhdessä työryhmän ja lapsen kanssa. Lapsen osallisuutta korostetaan kaikessa lasta koskevassa päätöksenteossa. Lasten tuetaan tavoitteiden saavuttamisessa. Hoito- ja kasvatustyön arviointi on jatkuvaa. Jokaisen lapsen kohdalla hoito- ja kasvatusyön tavoitteena on lapsen kotiutuminen ja perheen jälleenyhdistyminen tai lapsen itsenäinen elämä.

Koulunkäynti

Lasten koulutyöllä on keskeinen sija lasten arjessa. Koulunkäynti tuo lapsen arkeen struktuurin. Jokaisen lapsen kohdalla on tavoitteena peruskoulun suorittaminen ja sen jälkeen ammatilliset opinnot tai lukio.   Lastenkodin ja koulun välinen yhteistyön on tiivistä. Ohjaajat tukevat lapsia koulutyön toteutumisessa ja koulunkäynnissä. Merilinnan lapset käyvät peruskoulua lähikouluissa tai Turun keskustassa. Jokaiselle Merilinnan lapselle mahdollistuu Turussa hänen tarpeidensa mukainen koulupaikka. Kouluun lapset kulkevat pääsääntöisesti julkisella liikenteellä, mutta myös taksikuljetukset ovat mahdollisia silloin, kun julkisen liikenteen käyttäminen on lapselle liian haastavaa.

Harrastusmahdollisuudet

Merilinnan suuri pihapiiri, meren ranta ja maaseutumainen ympäristö, mahdollistavat lapsille monenlaisia toimintoja luonnossa. Uiminen, kalastus, veneily ja kanootilla melominen kuuluvat Merilinnan lasten kesän riemuihin, samoin jokavuotiset kesäleirit läheisessä leirisaaressa. Puolen tunnin automatkan päässä Merilinnasta, on tarjolla Turun monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Lapselle löytyy vuoden ympäri harrastusmahdollisuuksia niin lähialueelta kuin Turun kaupungista. Luonto Merilinnan ympärillä tarjoaa harrastusmahdollisuuksia kaikkina vuoden aikoina.