Pienryhmäkoti Hovilinna

Yleisesittely

Mynämäellä sijaitseva Hovilinna, on seitsemän kouluikäisen lapsen koti, silloin kun lapsi tarvitsee vankkaa aikuisjohtoista arkea ja koulua lastenkodin yhteydessä.

Toiminta-ajatus

Hovilinna on erinomainen paikka lapsille, jotka tarvitsevat paljon tukea kasvuunsa sekä mahdollisuutta lastenkodin yhteydessä sijaitsevassa koulussa peruskoulun suorittamiseen. Hovilinnassa on kokemusta ja osaamista oirehtivista, murrosikäisistä lapsista, joiden kouluhistoria on haastava. Arki Hovilinnassa on kodinomaista, mutta vankan aikuisjohtoista ja ennakoitua. Hovilinnassa lapsia tuetaan sosiaalisten taitojen oppimisessa, ryhmässä toimimisessa, vastuun ottamisesta arjestaan sekä koulunkäynnistään. Arjen taitojen opettelu on tärkeä osa itsenäiseen elämään valmentamista. Hovilinnassa luottamuksen rakentumisen kautta tuetaan lapsen itseohjautuvuutta arjessa. Aikuiset ja lapset rakentavat yhdessä lapselle polkua kotiutumiseen ja itsenäiseen elämään sekä oman paikan löytymiseen tulevaisuudessa.

Lastenkodin arki

Hovilinnassa eletään strukturoitua aikuisjohtoista arkea, jonka sisältöä lapset ovat mukana suunnittelemassa. Hovilinnan lapset tekevät yhdessä aikuisten kanssa kotiin kuuluvia asioita, mutta myös itseohjautuvasti voi kodissa tehdä asioita. Lasten osallisuus sekä yhteisissä että omissa asioissa, on keskeisen tärkeä toimintamalli Hovilinnassa. Arjen taitojen opettelu kuuluu jokaisen lapsen arkeen Hovilinnassa. Koulunkäynti on tärkeä osa jokaisen lapsen päivittäistä ohjelmaa. Jos lapsi ei ole missään koulussa, etsitään hänelle opiskeluun valmentava oppimis- tai työharjoittelupaikka. Lapsia aktivoidaan itse suunnittelemaan arkeensa sisältöä ja ottamaan vastuuta omasta elämästään, harrastustoiminnastaan ja vapaa-ajastaan. Lapsia tuetaan itsenäisen elämän taitojen opettelussa.

Tilat ja ympäristö

Pienryhmäkoti Hovilinna sijaitsee Mynämäellä maaseudun rauhassa, mutta lähellä kunnan keskustan palveluita. Matka Hovilinnasta Mynämäen keskustaan, on alle kahden kilometrin pituinen. Hovilinnasta keskustaan on pyörätie, jolla matka taittuu muutamassa minuutissa.  Mynämäen keskustassa olevalta linja-autoasemalta lähtevät bussit lähikaupunkeihin. Turusta on Mynämäelle 34 kilometriä.

Hovilinna on tilava, viihtyisä kivitalo, jossa jokaisella lapsella on oma yksilöllinen huoneensa sekä runsaasti tilaa yhdessä olemiseen. Hovilinnan alimmassa kerroksessa on suuri huone esim. bänditoimintaan tai leffailtoihin. Viihtyisä piha ja terassi mahdollistavat kesällä mukavat grillihetket ja ulkoruokailut. Pihasta löytyy myös grillikota.

Henkilökunta ja erityisosaaminen

Hovilinnassa on seitsemän hengen moniammatillinen työtiimi, jonka vahvuutena on taito työskennellä murrosikäisten nuorten kanssa.  Erityisosaamiseen kuuluu lasten koulunkäynnin tukeminen, vaikka lapsella olisi erityisen haastavakin kouluhistoria takanaan.

Vaikuttava ja tavoitteellinen hoito- ja kasvatustyö

Hovilinnassa tehtävä hoito- ja kasvatustyön on aina tavoitteellista ja työn tuloksia mitataan säännöllisesti standardoidun ja sertifioidun laadun edellyttämällä tavalla.  Hoito- ja kasvatustyö perustuu lapsen asiakassuunnitelmaan. Kuukausittaiset tavoitteet asetetaan yhdessä työryhmän ja lapsen kanssa. Lapsen osallisuutta korostetaan kaikessa lasta koskevassa päätöksenteossa.  Lapsia tuetaan tavoitteiden saavuttamisessa.  Hoito- ja kasvatustyön arviointi on jatkuvaa. Jokaisen lapsen kohdalla hoito- ja kasvatusyön tavoitteena on lapsen kotiutuminen ja perheen jälleenyhdistyminen tai lapsen itsenäinen elämä.

Koulunkäynti

Pienryhmäkoti Hovilinnan kanssa samassa pihapiirissä on oma koulu, jota lapset kutsuvat kotoisasti Pihakouluksi.  Mynämäen sivistystoimen alainen Opetusyksikkö Leinikki, on yläkoulu, jossa Hovilinnan lapset voivat suorittaa pienryhmässä peruskoulua, hyvin yksilöllisesti ja paljon tukea koulutyöhönsä saaden. Koulu ja lastenkoti tekevät tiivistä päivittäistä yhteistyötä lasten kouluasioissa. Koulu on saanut aikaan hyviä tuloksia lasten kanssa, lasten haastavasta kouluhistoriasta huolimatta. Jokaisen lapsen kohdalla tavoitteena on peruskoulun suorittaminen ja ammatillisiin opintoihin tai lukioon pääseminen. Hovilinnan lapset voivat käydä mahdollisuuksiensa mukaan koulua myös Mynämäen keskustassa tai lähikaupungeissa olevissa ammattioppilaitoksissa.

Harrastusmahdollisuudet

Mynämäki tarjoaa lapsille monia harrastusmahdollisuuksia. Kunnan alueella on useita pelikenttiä ja liikuntaharrastuspaikkoja, talvella luistinratoja. Mynämäen keskustassa olevan kirjaston palveluita ja kuntosalia käytetään Hovilinnassa mielellään. Hovilinnan lasten harrastustoimintaan kuuluvat viikoittaiset liikuntasalivuorot, samassa pihapiirissä olevien lastenkotien lasten kanssa. Kesällä Kivijärven ranta ja mökki ovat ahkerassa käytössä, Turun Kakskerrassa sijaitsevan leirisaaren lisäksi. Mynämäen luonto tarjoaa harrastusmahdollisuuksia kaikkina vuoden aikoina. Jokaiselle lapselle pyritään löytämään hänen mielenkiintonsa mukainen harrastus. Lähikaupungeissa on tarjolla harrastusmahdollisuuksia jokaisen lapsen mielenkiinnon mukaisesti.

Pihatalon asuntoja itsenäistymisen taitoja opetteleville nuorille

Hovilinnan Pihatalossa, on kaksi erillistä, yksiötä, joita voidaan käyttää täysikäistyvien nuorten itsenäisen elämän harjoitteluun, jälkihuollon asunnoksi tai tuettuun asumiseen. Yksiöt on viihtyisästi kalustettu ja varustettu arjen elämän opetteluun. Pihatalossa asuville nuorille tuki- ja palvelutarjonta suunnitellaan kunkin nuoren yksilöllisten tarpeiden ja statuksen mukaan.  Pihatalossa asuva nuori voi olla yksi Hovilinnan lapsista tai asunnossa voi asua muuten tuetusti. Mynämäeltä on hyvät kulkuyhteydet lähikaupunkien opiskelupaikkoihin tai valmentaviin opintoihin.