Lukkarila

Esittely

Lukkarila tarjoaa 12–17-vuotiaille huostaanotetuille tai avohuollontukitoimenpiteinä sijoitetuille lapsille turvallisen ja kodinomaisen kasvuympäristön. Toiminta rakentuu ennakoitavan ja tasaisen arjen ympärille, jossa lapsen on mahdollista opetella käytännön taitoja ja sosiaalisia valmiuksia ikätason mukaisesti. Lukkarilan sijaishuoltopalveluiden viitekehys on perheterapeuttinen. Meille tärkeää on toisen ihmisen kunnioittaminen, tasavertaisuus, rehellisyys ja turvallisuus.

Toiminta- ajatus

Lukkarilan toiminta perustuu ihmisen osallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteistyösuhteen luomiseen lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. Tavoite on tarjota kokonaisvaltaista moniammatillista apua sekä ratkaisuja lapsen ja hänen perheensä auttamiseksi.

Arki

Lukkarilan arki rakentuu rauhallisen ennakoitavan vuorokausirytmin ympärille. Varmistamme, että lapsen sivistykselliset oikeudet toteutuvat, lapset saavat säännöllisen ruoan ja levon sekä mahdollisuuden harrastaa. Lapsen yksilöllisyys ja osallisuus huomioidaan omaohjaajatyöskentelyllä. Omaohjaaja on keskeinen lapsen arjen toiminnan ja ihmissuhteiden sekä erilaisten taitojen harjoittelun mahdollistaja.

Koulunkäynti

Lapset käyvät Peräseinäjoella Toivolanrannan yhtenäiskoulua tai muita Etelä-Pohjanmaan alueen oppilaitoksia. Yhteistyö koulun ja lastenkotien välillä on päivittäistä ja joustavaa. Lukion kaksi ensimmäistä luokkaa voi suorittaa Peräseinäjoella, viimeinen vuosi Seinäjoella. Ammattioppilaitos Sedu sekä valmistava luokka Valma ja ammattioppilaitos Luovi tarjoavat monipuolista opetusta ja opintopolkuja toisen asteen ja peruskoulunsa päättäneille oppilaille.

Tilat ja ympäristö

Lukkarilan viihtyisät, kodikkaat ja uniikit tilat sijaitsevat Peräseinäjoella historiallisessa maalaismiljöössä. Asuinalue on rauhallinen ja hiljainen. Pihapiiri tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen liikkumisen ja kepeään oleiluun nurmikolla, marjojen poimimiseen tai saunomiseen pihasaunassa.

Harrastusmahdollisuudet

Seinäjoen seutu tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet erilaiseen harrastamiseen ja kokemiseen. Aktiviteetteja löytyy perinteisen harrastamisen lisäksi myös lukuisista patikointi-, laavu- ja luontokohteista sekä seikkailuradoilta. Alueen vetovoimatekijä, Kalajärven matkailu ja leirintäkeskus, tarjoaa monipuolista toimintaa. Peräseinäjoella on mahdollisuus osallistua sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan. Lastenkodit järjestävät toimintaa vuoden ympäri. Lapset osallistuvat yhteisen toiminnan suunnitteluun.

Henkilökunta

Tärkein voimavaramme on hymyilevät ihmiset. Lukkarilan työyhteisö on moniammatillinen. Yhteistyö asiakasverkostojen kanssa sujuu luontevasti ja työntekijöillämme on laaja tuntemus lastensuojelutyön arjesta. Työntekijöiden koulutustaustat ovat sosiaalialan, nuorisotyön, terveydenhuollon ja kasvatuksen saralta. Henkilöstön tukena ovat säännölliset ryhmätyönohjaukset ja perheterapeuttinen konsultaatio.

Erityisosaaminen

Toimintaa jäsennetään perheterapeuttisesta viitekehyksestä ja lapsen osallisuudesta käsin. Sosiaalialan peruskoulutuksen lisäksi työntekijöillä on runsaasti erilaista osaamista lisäkoulutuksen ja omien mielenkiinnonkohteiden ansiosta. Lukkarilassa työskentelee mm sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja, liikunnanohjaaja ja perheterapeutti.