Lastenkoti Mansikkapuisto

Yleisesittely

Hämeenlinnassa sijaitseva, vuonna 1996 perustettu Lastenkoti Mansikkapuisto, on seitsemänpaikkainen lastensuojelun sijaishuollon perusyksikkö, joka on tarkoitettu yläkouluikäisille lapsille ja jatko-opinnoissa oleville nuorille, jotka tarvitsevat kasvunsa tueksi, ammatillista, strukturoitua arkea, kodinomaisessa ja turvallisessa kasvuympäristössä.

Toiminta-ajatus

Mansikkapuistossa lapsi nähdään sijoituksesta huolimatta, osana omaa perhettään ja siksi perheiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, koko lapsen sijoituksen ajan. Mansikkapuiston ohjaajat tukevat lasta hänen kasvussaan, koulutyössään, toiminnan hallinnassa, arjen taidoissa ja ihmissuhteissaan. Tavoitteena jokaisen lapsen kohdalla on peruskoulun suorittaminen, ammatillisiin opintoihin tai lukioon pääseminen, sekä oman paikan löytyminen yhteiskunnassa.

Kaiken toiminnan lähtökohtana Mansikkapuistossa on lapsen yksilöllisyys, osallisuus, kuulluksi tuleminen ja vaikuttaminen itseään koskeviin päätöksiin. Tärkeä tavoite on lujittaa tai rakentaa, lapsen suhdetta vanhempiinsa ja läheisiinsä.

Tilat ja ympäristö

Lastenkoti Mansikkapuistossa jokaisella lapsella on oma viihtyisä huone ja tiloja yhdessä olemiseen ja yhteisöllisyyteen. Mansikkapuisto sijaitsee 2 km päässä Hämeenlinnan keskustasta, viihtyisällä omakotitaloalueella.  Hämeenlinnassa ja lähialueilla on hyvät harrastusmahdollisuudet niin liikunnan, musiikin ja muun kulttuurin parissa.

Lastenkodin arki

Mansikkapuistossa lapset ja aikuiset elävät yhteistä arkea tiiviissä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Yhteisillä sopimuksilla, kokemuksilla, keskusteluilla, strukturoidulla arjella, aikuisten tuella ja lämmöllä sekä eheyttävällä läheisyydellä, on yksilöä kuntouttava ja sosiaalistava vaikutus. Lapsen vanhemmat ja lapselle läheiset henkilöt, ovat koko sijoituksen ajan lapsen elämässä mukana. Jos lapsella ei ole tukiverkostoa, pyritään se rakentamaan yhteistyössä lapsen kanssa.

Omaohjaajatyö ja omaohjaajasuhteen merkitys lapsen ja aikuisen välillä nähdään yhtenä hoito- ja kasvatustyön peruspilarina. Hoito- ja kasvatustyön sekä omaohjaajatyön vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti. Hoito- ja kasvatustyössä käytetään erilaisia menetelmiä, esimerkkinä toiminnalliset menetelmät sekä kuntouttava retkitoiminta.

Henkilökunta

Mansikkapuiston henkilökunta muodostuu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneista työntekijöistä, joilla on myös paljon erityisosaamista muun muassa perhe- ja päihdetyöstä. Työryhmä käyttää erityisosaamista työskennellessään lasten ja heidän perheidensä kanssa.

 

Vaikuttava ja tavoitteellinen hoito- ja kasvatustyö

Työskentelyn vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti yhdessä lapsen kanssa digitaalisella mittaristolla, joka on päivitetty Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämössä 2017.