Naavamäki

Yleisesittely

Naavamäki tarjoaa laadukkaita lastensuojelun sijaishuollon palveluita Turengin keskustassa, lähellä luontoa hyvien kulkuyhteyksien päässä isommista kaupungeista. Naavamäki on aloittanut toimintansa 1.3.2019, jolloin ovensa lapsille avasi lastenkoti Aavankivi ja erityislastenkoti Kanerva. Kokonaisuus täydentyi 1.4.2019 erityislastenkoti Kaarnan avattua ovensa. Rakennus ja sen pihapiiri kouluineen ja itsenäistymisasuntoineen on suunniteltu nimenomaan lastenkotikäyttöön ja sen suunnittelussa yhdistyy vuosikymmenten sijaishuollon kokemus ja uuden kiinteistön rakennustavat automaatioineen ja älykkäine rakennusratkaisuineen.

Naavamäki tarjoaa oivat mahdollisuudet laadukkaan lastensuojelun sijaishuollon toteuttamiseen ja peruskoulun suorittamiseen.

Toiminta-ajatus

Lastenkoti Aavankivi on perustason lastenkoti seitsemälle lapselle. Aavankivi tarjoaa lämpimän kodinomaisen ja aikuisen turvaa ja läsnäoloa huokuvan asuinympäristön. Aavankiven arkea ohjaa viikko-ohjelma, jonka sisältöön lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua. Jokaisella lapsella on omaohjaaja, jonka työparina toimii lastenkodin vastaava ohjaaja. Omaohjaajatyö on keskiössä lastenkodin eheyttävässä arjessa. Aavankivessä työskentelee moniammatillinen tiimi.

Erityislastenkodit Kanerva ja Kaarna tarjoavat turvallisen ja kodinomaisen kasvuympäristön neuropsykiatrisesti ja psykiatrisesti oireileville lapsille. Arkea lastenkodeissa ohjaa suunnitelmallinen ja strukturoitu arki, joka rakennetaan lastenkodin viikko-ohjelman ympärille, jokaisen lapsen erityiset tarpeet ja yksilöllisyys huomioiden. Lastenkotien hoidollinen omaohjaajasuhde ja omaohjaajatyöskentely ovat keskiössä lapsen arjessa. Lapsella on mahdollisuus vaikuttaa lastenkodin arjen sisältöön ja omaohjaajatyön suunnitelmalliseen toteuttamiseen ja sisältöön. Erityislastenkodeissa työskentelee moniammatillinen tiimi.

Koulunkäynti

Naavamäen pihapiirissä toimii Janakkalan kunnan sivistystoimen alainen kolmiluokkainen koulu. Koulussa voi suorittaa kolmen erityisopettajan opetuksella peruskoulun ala- ja yläkoulun opintoja. Koulu tekee tiiviisti yhteistyötä muiden alueen koulujen kanssa ja oppilaiden on mahdollista suorittaa joitakin aineita integroituna alueen kouluissa. Lapsen sujuvan ja yksilöllisen oppimisen varmistamiseksi koulun henkilökunnan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Koulupolku suunnitellaan yksilöllisesti.

Tilat ja ympäristö

Naavamäki sijaitsee rauhallisella asuinalueella metsä- ja puistomaisemassa Turengin keskustan välittömässä läheisyydessä. Viihtyisät tilat ovat tarkoitukseensa suunnitellut ja otettu käyttöön maaliskuussa 2019. Turengin keskustaan on etäisyyttä 500 metriä ja julkiset yhteydet toimivat hyvin. Naavamäen tilat ovat avarat, valoisat ja kodinomaiset. Pihassa on mahdollisuus monipuoliseen liikkumiseen ja pihapeleihin.

Harrastusmahdollisuudet

Naavamäessä kannustamme ja tuemme aktiivisesti lasten harrastustoimintaa. Sijaintimme mahdollistaa monipuoliset harrastukset. Lasten omien harrastusten lisäksi osastoilla on viikoittain yhteisen tekemisen illat ja loma-aikoina toteutamme retkiä ja muuta ohjattua toimintaa.

Henkilökunta

Naavamäen henkilöstö koostuu kolmesta moniammatillisesta tiimistä, joiden arjen työtä johtaa vastaavat ohjaajat ja kokonaisuutta luotsaa yksikönjohtaja. Aavankivessä työskentelee kuusi ohjaajaa ja vastaava ohjaaja, erityislastenkodeissa henkilöstö koostuu vastaavasta ohjaajasta, seitsemästä ohjaajasta ja vastuusairaanhoitajasta. Moniammatillisuus näkyy henkilöstössä niin erilaisten sosiaali- ja terveysalan tutkintojen kuin työkokemusten ja muun erityisosaamisen valossa. Jokainen tekee työtä omilla vahvuuksillaan ja jokaisen erilaisuus on rikkautta Naavamäessä.