Erityislastenkoti Nuppu

Yleisesittely

Erityislastenkoti Nuppu toimii Mynämäen maaseutumaisemassa, samassa pihapiirissä Pienryhmäkoti Hovilinnan, Erityislastenkoti Verson sekä Pihakoulun ja Pihatalon kanssa. Seitsemänpaikkainen Nuppu tarjoaa turvallisen kasvuympäristön ja vahvan tuen yläkouluikäisille, psyykkisesti oirehtiville lapsille.

Toiminta-ajatus

Nuppu on psykiatrisesti suuntautunut lastenkoti lapsille, jotka tarvitsevat kuntoutumiseensa strukturoitua, vakauttavaa ja aikuisjohtoista arkea, jossa on selkeät rajat ja toimintamallit.  Nupussa on psykiatrista erityisosaamista ja yhteistyötä tehdään tiiviisti lasten psykiatristen hoitokontaktien kanssa. Nupun hoito- ja kasvatustyön perustana ovat lapsilähtöisyys ja yksilöllisyys. Lasten arki muodostuu kodinomaisista perustoiminnoista ja yhdessä tekemisestä, jossa kunkin lapsen yksilöllinen tuentarve ja erityishaasteet on huomioitu. Tärkeitä kuntouttavia elementtejä ovat koulutyö, korvaavat ihmissuhteet, omaohjaajatyöskentely, tiivis yhteistyö lapsen hoitotahojen kanssa, yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen, oman toiminnan hallinnan sekä sosiaalisten taitojen opettelu.

Kasvatuskäytäntöihin kuuluvat lasten osallisuus, yhteisten ja yhdessä sovittujen toimintamallien toteuttaminen, sovituista säännöistä kiinnipitäminen sekä lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelmaan kirjattujen yksilöllisten tavoitteiden asettaminen, toteuttaminen, seuranta ja arviointi. Lasten hoito- ja kasvatustyössä tehdään kiinteää yhteistyötä lasten hoitotahojen kanssa.

Lastenkodin arki

Nupussa eletään strukturoitua aikuisjohtoista arkea, jonka sisältöä lapset ovat mukana suunnittelemassa. Nupun lapset tekevät yhdessä aikuisten kanssa kotiin kuuluvia asioita, mutta myös itseohjautuvasti voi kodissa tehdä asioita. Lasten osallisuus sekä yhteisissä että omissa asioissa, on keskeisen tärkeä toimintamalli Nupussa. Arki muodostuu pitkälti lasten koulunkäynnistä, sunnitellusta päivärytmistä ja lasten vapaa-aikaan liittyvistä toiminnoista. Arjen taitojen opettelu kuuluu jokaisen lapsen arkeen Nupussa. Koulunkäynti on tärkeä osa jokaisen lapsen päivittäistä ohjelmaa. Jos lapsi ei ole missään koulussa, etsitään hänelle opiskeluun valmentava oppimis- tai työharjoittelupaikka.  Lapsia aktivoidaan itse suunnittelemaan arkeensa sisältöä ja ottamaan vastuuta omasta elämästään, harrastustoiminnastaan ja vapaa-ajastaan. Lapsia tuetaan itsenäisen elämän taitojen opettelussa.

Tilat ja toimintaympäristö

Erityislastenkoti Nuppu sijaitsee Mynämäen maaseutumaisemassa, lähellä keskustan palveluita, samassa pihapiirissä Pienryhmäkoti Hovilinnan, Erityislastenkoti Verson, Pihatalon ja Pihakoulun kanssa. Nupun tilat on rakennettu yhteen tasoon, jotta aikuiset ovat aina lasten lähellä ja tilat ovat helposti valvottavissa. Jokaisella lapsella on oma huone, jonka sisustamiseen lapset ovat voineet vaikuttaa. Lisäksi on yhteistä tilaa yhdessäoloon. Nuppu on sisustettu viihtyisäksi ja mahdollisimman kodinomaiseksi. Samassa rakennuksessa Verson kanssa, yhteisessä käytössä ovat mm. neuvotteluhuone, valmistuskeittiö, kodinhoitohuone sekä saunatilat. Nupun suuri pihapiiri ja terassi mahdollistavat yhdessäolon ja ruokailut kesäaikaan ulkona.

Matka Nupusta Mynämäen keskustaan, on alle kahden kilometrin pituinen. Nupusta keskustaan on pyörätie, jolla matka taittuu muutamassa minuutissa.  Mynämäen keskustassa olevalta linja-autoasemalta lähtevät bussit lähikaupunkeihin. Turun ja Mynämäen etäisyys on 34 kilometriä.

Henkilökunta ja erityisosaaminen

Nupun henkilökunta muodostuu yhdeksästä sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisen koulutuksen saaneesta työntekijästä. Vähintään yhdellä työryhmästä on psykiatriseen sairaanhoitoon suuntautunut koulutus.  Kaikilla työntekijöillä on psykiatrista täydennyskoulutusta. Koska erityislastenkodeissa hoidetaan haastavasti oireilevia ja erityistä tukea kasvuunsa tarvitsevia lapsia, on työntekijöiden soveltuvuudella ja työhön sitoutumisella tärkeä merkitys. Työryhmän ammattitaitoa ja osaamista ylläpidetään jatkuvan koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Nupussa henkilökunnan hoito- ja kasvatustyön tukena voidaan käyttää psykiatrin ja psykologin konsultaatiota.

Nupun työntekijöiden erityisosaamista ovat psykiatria, haastavasti oireilevien lasten erityistarpeisiin vastaaminen, tiivis kouluyhteistyö sekä yhteistyöverkoston käyttäminen hoito- ja kasvatustyön tukena. Nupussa on kokemusta lapsista, joilla on traumatausta, pitkää koulunkäymättömyyttä, psyykkistä- tai neuropsykiatrista oirehdintaa; mm. Asperger, ADHD, autismi, Tourette-toiminnan ohjauksen ja tunteiden hallinnan puutteita, psyykkistä oirehdintaa ja suuri aikuisten tuen tarve arjessa ja koulutyöstä selviytymisessä. Erityisosaamiseen kuuluu myös monikulttuurisuus, romanikulttuuri ja perheyhteistyö haastavissakin tilanteissa.

Vaikuttava ja tavoitteellinen hoito- ja kasvatustyö

Nupussa tehtävä hoito- ja kasvatustyön on aina tavoitteellista ja työn tuloksia mitataan säännöllisesti standardoidun ja sertifioidun laadun edellyttämällä tavalla.  Hoito- ja kasvatustyö perustuu lapsen asiakassuunnitelmaan. Kuukausittaiset tavoitteet asetetaan yhdessä työryhmän ja lapsen kanssa. Lapsen osallisuutta korostetaan kaikessa lasta koskevassa päätöksenteossa.  Lapsia tuetaan tavoitteiden saavuttamisessa.  Hoito- ja kasvatustyön arviointi on jatkuvaa. Jokaisen lapsen kohdalla hoito- ja kasvatusyön tavoitteena on lapsen kotiutuminen ja perheen jälleenyhdistyminen tai lapsen itsenäinen elämä.

Koulunkäynti

Nupun kanssa samassa pihapiirissä on oma koulu, jota lapset kutsuvat kotoisasti Pihakouluksi.  Mynämäen sivistystoimen alainen Opetusyksikkö Leinikki, on yläkoulu, jossa Nupun lapset voivat suorittaa pienryhmässä peruskoulua, hyvin yksilöllisesti ja paljon tukea koulutyöhönsä saaden. Koulu ja lastenkoti tekevät tiivistä päivittäistä yhteistyötä lasten kouluasioissa. Koulu on saanut aikaan hyviä tuloksia lasten kanssa, lasten haastavasta kouluhistoriasta huolimatta. Jokaisen lapsen kohdalla tavoitteena on peruskoulun suorittaminen ja ammatillisiin opintoihin tai lukioon pääseminen. Useimmiten Nupun lapset käyvät koulua lastenkodin yhteydessä olevassa koulussa, mutta he voivat käydä mahdollisuuksiensa mukaan koulua myös Mynämäen keskustassa tai lähikaupungeissa olevissa ammattioppilaitoksissa.

Harrastusmahdollisuudet

Mynämäki tarjoaa lapsille monia harrastusmahdollisuuksia. Kunnan alueella on useita pelikenttiä ja liikuntaharrastuspaikkoja, talvella luistinratoja. Mynämäen keskustassa olevia kirjaston palveluita ja kuntosalia käytetään mielellään. Nupun lasten harrastustoimintaa kuuluvat viikoittaiset liikuntasalivuorot, samassa pihapiirissä olevien lastenkotien lasten kanssa. Kesällä Kivijärven ranta ja mökki ovat ahkerassa käytössä, Turun Kakskerrassa sijaitsevan leirisaaren lisäksi. Mynämäen luonto tarjoaa harrastusmahdollisuuksia kaikkina vuoden aikoina. Jokaiselle lapselle pyritään löytämään hänen mielenkiintonsa mukainen harrastus. Lähikaupungeissa on tarjolla harrastusmahdollisuuksia jokaisen lapsen mielenkiinnon mukaisesti.

Pihatalon asuntoja itsenäistymisen taitoja opetteleville nuorille

Mynämäen lastenkotien Pihatalossa, on kaksi erillistä, yksiötä, joita voidaan käyttää täysikäistyvien nuorten itsenäisen elämän harjoitteluun, jälkihuollon asunnoksi tai tuettuun asumiseen. Yksiöt on viihtyisästi kalustettu ja varustettu arjen elämän opetteluun. Pihatalossa asuville nuorille tuki- ja palvelutarjonta suunnitellaan kunkin nuoren yksilöllisten tarpeiden ja statuksen mukaan.  Pihatalossa asuva nuori voi olla yksi Nupun lapsista tai asunnossa voi asua muuten tuetusti. Mynämäeltä on hyvät kulkuyhteydet lähikaupunkien opiskelupaikkoihin tai valmentaviin opintoihin.