Uratarinat


Elinan tarina:

Elina Martindale

”Sosionomi-opintojen aikana kiinnostuin työskentelystä lastensuojelun sijaishuollossa. Alalle minua innosti erityisesti haasteellinen työ lasten ja nuorten parissa sekä tiiviisti yhteistyössä toimivat ja rennot työryhmät. Olen työskennellyt Suomen lisäksi neljässä eri maassa ja kaikissa kulttuureissa olen huomannut tärkeimmäksi työkaluksi ympärillä olevan työryhmän.

Nykyisessä tehtävässäni toiminnanjohtajana näen tärkeäksi tehtäväkseni edesauttaa ja kehittää edelleen työryhmien laadukasta työskentelyä. Tiedän itse, miten tärkeää on saada tehdä työtä hyväksyvässä ja kannustavassa työyhteisössä. Työryhmästä tulee parhaassa tapauksessa työntekijälle kuin toinen perhe. Töihin pitäisi aina olla mukava tulla ja työn tekeminen on palkitsevinta silloin, kun saavutuksista saa nauttia yhdessä työkavereiden kanssa.

Sosprolla työskentelyni aikana minulla on ollut kunnia saada tehdä töitä monessa eri työryhmässä ja lastenkodissa. Aloitin työni ohjaajana Merilinnassa vuonna 2013. Merilinnasta siirryin työskentelemään Mynämäen lastenkoteihin Nuppuun ja Hovilinnaan vuonna 2016. Ennen johtajana toimimista olen työskennellyt myös apulaisvastaavana ohjaajana sekä vastaavana ohjaajana. Työskentely eri työryhmissä ja työtehtävissä on antanut minulle mahdollisuuden nähdä lastenkodissa tehtävää työtä monesta eri näkökulmasta ja antanut ymmärrystä jokaisen työntekijän erilaisista vastuista ja velvollisuuksista.

Suurimman ilon työhöni tuovat tietenkin lastenkodeissamme asuvat lapset ja nuoret. Kaikki parhaimmat muistoni lastenkodissa työskentelystä liittyvät yhteisiin hetkiin, joita olen lasten ja nuorten kanssa saanut viettää. Olen äärettömän ylpeä meillä asuvista lapsista ja nuorista ja heidän kanssaan työtä tekevistä ohjaajista. Joka kevät itken koulun kevätjuhlassa ja riemuitsen mahtavista peruskoulun päättötodistuksista sekä innostavista tulevaisuuden suunnitelmista. Sydämen asiani on varmistaa, että meillä asuessaan jokainen lapsi ja nuori tuntee tulleensa kuulluksi ja ymmärtää olevansa oman elämänsä sankari!”

Elina Martindale, toiminnanjohtaja

Inka Plattonen

Inkan tarina:

”Lastensuojelutyö on hyvin monipuolista työtä, erityisesti avopalveluiden puolella. Monenmoisesta osaamisesta ja tiedosta on tässä hyötyä, ja on myös oltava valmis ottamaan itse selvää asioista.

Työ avopalveluissa on hyvin liikkuvaa, joten hyville organisointitaidoille on todellakin täällä käyttöä.

Aloitin Sosprossa vuonna 2006 ohjaajana lastenkodissa, jonka jälkeen siirryin jälkihuollon vastaavaksi ohjaajaksi. Nyt olen työskennellyt avopalveluiden puolella ja joulukuussa 2018 uratarinaani tuli jälleen uusi kappale, kun aloitin esimiestehtävissä avopalveluissa ja siirryin Sospro-konsernin sisällä Pirkanmaalta Kanta-Hämeeseen.

Työn suola on ehdottomasti lasten ja nuorten pienet edistysaskeleet, ne pienet pykälät eteenpäin kohti parempaa. Edistyminen vaatii meiltä työntekijöiltä sinnikkyyttä ja periksiantamattomuutta, mutta lopussa odottava palkinto on upea.

Tätä työtä tehdessä on tärkeä pitää mielessä, että myös itseään on laitettava likoon. Haluamme tietää paljon ja kyselemme asioista, emmekä voi odottaa vastauksia, jos emme anna itsestämme mitään takaisin. Tämä on tunteellista työtä, jossa arvostus toista kohtaan on kaiken keskiössä.”

Inka Plattonen, avopalvelupäällikkö

Jari Autere

Jarin tarina:

”Joka päivä tulen mielelläni ja hymy huulilla töihin”

Jarin historia

Jari Autere valmistui yhteisöpedagogiksi vuonna 2004. Parhaillaan Jari opiskelee sosionomin tutkintoa, ollakseen lastensuojelun laaja-alainen osaaja ja esihenkilö. Jari muistelee mennyttä opiskelu- ja työhistoriaansa. Kiinnostus lastensuojelua kohtaan oli vahva jo opiskeluaikana ja hän hakikin jo opiskellessaan, vuonna 2003 Ravanikotiin työharjoitteluun. Tuolloin hän ei harjoittelijaksi päässyt yrityksen vasta aloittaessa toimintaansa, mistä Jari kuulemma edelleenkin muistuttelee hymyssä suin silloista ja nykyistä esimiestään. Valmistuttuaan yhteisöpedagogiksi vuonna 2004, Jari tuli kuitenkin heti valituksi Ravanikotiin vakituiseksi työntekijäksi. Ravanikodissa Jari työskenteli yhtäjaksoisesti yli 14 vuotta, josta ajasta hän toimi Luutnantissa ohjaajana kymmenen vuotta, jonka jälkeen kertyi työhistoriaa vastaavana ohjaajana Kersantissa neljän vuoden ajalta. Lopuksi Jari työskenteli myös yksikön johtajana Majurissa enen kuin siirtyi toiminnanjohtajaksi Sospro Pirkanmaa Oy:n Kotaharjun yksiköille vuonna 2022.

Aidan takana vihreämpää

Jari kertoo viihtyneensä Ravanikodissa, jossa pitkän työsuhteen aikana muodostui merkityksellisiä ihmisuhteita niin lapsiin kuin työtovereihin.Vaikka Jari oli tyytyväinen ja viihtyi Ravanikodissa onnistui entinen työtoveri kuitenkin houkuttelemaan Jarin uuteen perustamaansa lastensuojeluyksiköön johtajaksi ja vastuuhenkilöksi. Tarjous oli houkutteleva Jarille, jonka työkokemus oli yhden työantajan palveluksesta jo tutuksi tulleessa toimipisteessä. Jari halusi kokeilla jotakin uutta ja uuden, oman näköisen lastenkodin luominen alusta alkaen ja vahvoin valtuuksin kuulosti houkuttelevalta. Ajatus, että saa tehdä mitä parhaaksi näkee ja siitä maksetaan alan palkkatasoa parempi korvaus, oli houkutteleva ja painoi vaakakupissa valintaa tehtäessä. Päätös ei silti ollut helppo ja ristiriitaisin tuntein Jari päätti lähteä katsomaan, olisiko ruoho sittenkin vihreämpää aidan takana.

Uusi alku ja uudet ”kujeet” Ravanikodissa

Jari oli puoli vuotta pois Ravanikodista. Uudelleen Ravanikotiin palanneena työntekijänä hän muistelee ”mutkaa ” maailmalla, rikastuttavana oppimiskokemuksena ja ammatillisena kasvuna. Jari kertoo ”Ilman tuota irtiottoa, en osaisi arvostaa kaikkea Ravanikodissa oppimaani sekä kokemaani. Sitä, mitä hyvä lastensuojelutyö parhaimmillaan tarjoaa niin sijoitetuille lapsille kuin sijaishuoltoa toteuttaville alan ammattilaisille.”. Jari jatkaa: ”Kaipuu Ravanikotiin oli kova ja olenkin todella iloinen siitä, että kun Ravanikodissa avautui yksikön johtajan työtehtävä, oli minulla “mutkani” jälkeen mahdollisuus palata takaisin Ravanikotiin. Olen aina arvostanut Ravanikodin toimintamalleja ja Ravanikodissa tehtävää työtä, sekä tietysti ihmisiä, jotka sitä tekevät. Ravanikodissa on aina tehty todella laadukasta lastensuojelutyötä suurella sydämellä. Itselleni Ravanikodin toimintamallit ja arvopohja tuntuvatkin kaikkein omimmilta.”

Yksikön johtajana erityislastenkoti Majurissa

Ravanikodin erityistason asuinyksikkö Majurin johtajana Jari kertoo saaneensa olla ”rakentamassa” vielä melko uutta ja upeaa lastenkotia: ”Ravanikodissa on vahva esimiestyö ja vertaistuki, apua ja tukea saa aina tarvittaessa, mutta jokaisella on silti vapaat kädet tehdä työtä omalla persoonallaan. Nyt ymmärrän aiempaa paremmin myös isomman konsernin merkityksen. Muutama vuosi sitten Ravanikodin liittyessä osaksi isompaa Sospro-konsernia, osa ihmisistä, itseni mukaan lukien, pyöritteli mielessään kysymyksiä siitä, onko isompi yritys hyvä ratkaisu, vai tuleeko isosta yrityksestä jäykkyyttä asioiden hoitamiseen. Toki tietynlaista jäykkyyttäkin isomman yrityksen myötä tuli, mutta itse koen ison konsernin tuoman tuen, turvan ja varmuuden, sekä vielä laajemman moniammatillisen ammattitaidon olevan haittoja suurempi etu.”

”Ravanikoti oli minulle kuin koti. Joka päivä tulin mielelläni ja hymy huulilla töihin. Ravanikodissa on todella hyvä yhteishenki ja työkavereiden kanssa synkkaa. Huumori on läsnä jokaisessa työvuorossa ja myös yksi vahvimmista työvälineistämme. Kun töissä on hyvä olla, se välittyy koko työryhmään ja sitä kautta myös lapsiin. Ravanikodissa nähdään tärkeänä niin lasten kuin työntekijöiden lämmin kohtaaminen. Lapsillamme on juuri niin hyvä olla lastenkodeissamme, kuin mitä meillä aikuisilla on olla työyhteisössä.”.

Vuonna 2022 Jari oli Sosprolla jälleen uusien työhaasteiden edessä. Hän aloitti uudessa työyhteisössä ja työtehtävässä Sospro Pirkanmaa Oy:n Kotaharjun asuinyksiköissä toiminnanjohtajana.

Jari Autere, toiminnanjohtaja