Ulvila


Ulvilassa sijaitsee Ravanikodin toimintayksikkö, jossa meillä on sekä perustason  että erityistason asuinyksiköissä työskenteleviä tiimejä. Ulvilan lastenkotien toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja Juha Åman, juha.aman(at)sospro.fi, 050 502 9619

Ravanikodin peruslastenkoti

Luutnantissa työskentelee kahdeksan työntekijän työryhmä. Moniammatillisen henkilökunnan osaaminen perustuu vankkaan lastensuojelutyön osaamiseen ja säännölliseen kouluttautumiseen. Heillä on tietoa ja taitoa tunnistaa lapsen oireileva käytös ja tarpeet sekä tukea lapsen kuntoutusta lapsen yksilöllisen tilanteen mukaisesti.

Ravanikodin erityistason lastenkodit

Kapteenin asuinyksikkö on profiloitunut lasten neuropsykiatrisiin ja lievän kehitysvamman aiheuttamiin haasteisiin. Majurin asuinyksikkö on profiloitunut lasten psykiatrisiin haasteisiin ja käytöshäiriöihin.

Molemmissa asuinyksiköissä työskentelee kymmenen työntekijän työryhmä. Moniammatillisen henkilökunnan psykiatrinen tai neuropsykiatrinen erityisosaaminen perustuu vankkaan lastensuojelutyön osaamiseen ja säännölliseen kouluttautumiseen. Henkilökunnalla on tietoa ja taitoa tunnistaa lapsen psyykkiset ja neuropsykiatriset oireet ja tukea lapsen kuntoutusta lapsen yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Henkilökunnalla on myös halua ja taitoa tehdä tiivistä yhteistyötä muiden lasta hoitavien tahojen kanssa.