Sanna - Ohjaaja


Hei, olen Sanna ja aloittanut Sosprossa elokuussa 2020. Koulutukseltani olen lh, sosionomi (amk). Opintoihini oli integroituna kuvataideterapia työmenetelmänä, joka työskentelyssäni näkyykin tietynlaisena lisänä kommunikointiyhteyden luomisessa. Kriisityön erikoistumisopintoni ovat tuoneet myös paljon tarttumapintaa ja työvälineitä kohdata vastaantulevia tarinoita. Luovat menetelmät näkyvänä osana työskentelyä tuovatkin paitsi iloa arkeen, niin parhaimmillaan myös luovat läsnäolevaa ja herkkää yhteistä aikaa. Taide lukeutuu yhteen voimakkaimmista viestintävälineistä. Taidetta ei tarvitse tulkita sanoin, vaan tunteita ja syvällisiä ajatuksia voidaan ilmaista ja viestiä myös kuvan kautta. Taide on myös viestintämuoto, joka sopii kaikille jossain muodossa ja jonka avulla on mahdollista tavoittaa asioita, joille ei välttämättä löydy sanoja. Taiteen kautta voidaan antaa ääni vaikeille ja käsittelemättömille tarinoille. Olen saapunut omana itsenäni, uutena vahvistuksena monipuoliseen ja lahjakkaaseen työryhmään, jossa jokainen omana itsenään rakentaa yhteisesti sitoutunutta ja empaattista yhteisöä.