Tampere


Tampereella sijaitsee Pirkanmaan Avopalveluiden tiimi sekä Takahuhdin Ylä- ja Alatalojen tiimit. Avopalveluista Pirkanmaalla vastaa avopalveluiden johtaja Riikka Puntalo (riikka.puntalo(at)sospro.fi, 050 438 9146) ja Takahuhdin toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja Liisa Sillanpää (liisa.sillanpaa(at)sospro.fi 050 444 0924).

Takahuhti, Ylä- ja Alatalo

Takahuhti tarjoaa sijaishuollon erityistason palvelua nuorisoikäisille (12-17-vuotiaat) lapsille. Samassa pihapiirissä toimii kaksi 14-paikkaista erityistason palvelua tarjoavaa erillistä yksikköä, Takahuhti Ylätalo ja Takahuhti Alatalo. Molemmissa yksiköissä on 18 vakituista kokoaikaista työntekijää, miehiä ja naisia. Yksiköillä on yhteinen johtaja ja perhetyönohjaaja.

Takahuhdin työryhmä koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Erityisosaamista on käytöshäiriöihin, nuorisopsykiatriaan ja neuropsykiatriaan liittyvät haasteet. Lisäksi molemmissa taloissa on työryhmät, jotka ovat profiloituneet neuropsykiatristen erityispiirteiden ja kehitysvamman aiheuttamien haasteiden kohtaamiseen. Meillä on myös terapia- ja päihdetyön osaamista.

Pirkanmaan avopalvelut

Pirkanmaan avopalvelut tarjoaa yksilöllistä tukea ja yhdessä räätälöityjä ratkaisuja haastaviin elämänvaiheisiin. Sospron valmentava työote vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja ja motivoi häntä löytämään ratkaisuja elämänsä haasteisiin. Työtä tehdään rinnalla kulkien, tasavertaisena kumppanina – ihminen ihmiselle.

Työntekijöillämme on vahva ammatillinen, monitoimijaisuutta tukeva osaaminen ja työkokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. Sosiaali-, terveydenhuolto, tai kasvatusalan tutkinnon lisäksi työntekijöillämme on Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutusta.