Tiina - Ohjaaja


Olen Tiina, ohjaaja Kankaantaan yksikössä. Alunperin sain kipinän nuorten kanssa työskentelyyn 2000-luvun alussa nuorisotilan osa-aikaisena iltaohjaajana. Tein kuitenkin pääasiassa asiakaspalvelutyötä kaupanalalla ja perustin tuona aikana oman perheen. Omien lasten varttuessa aloitin lähihoitajaopinnot ja työskentelin vanhusten ja vammaisten parissa keräten arvokasta kokemusta hoitoalalta.

Jatkoin opintoja ja valmistuin keväällä 2022 sairaanhoitajaksi syventyen mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön. Sairaanhoitajaopintojen työharjoitteluissa löysin taas lastensuojelun kentän ja innostuin alasta uudestaan. Koen Sospron arvot omikseni ja uskon lapsissa sekä nuorissa olevaan hyvään. Työskennellessäni ohjaajana lastensuojelun sijaishuollossa haluan ottaa nuoret ja perheet huomioon yksilöinä ja kunnioittaa heitä taustoistaan huolimatta. Vapaa-aikani kuluu perheen ja ystävien kanssa sekä tällä hetkellä uuden koiranpennun kasvatuksen ja koulutuksen parissa. Pidän uusista haasteista myös vapaa-ajalla, kuten kuvasta näkyy. Kävimme syksyllä ystäväni kanssa aloittelijoiden maastoratsastusretkellä ”