Nokia


Nokialla meillä on kaksi toimintayksikköä: Pitkäniemi ja Kankaantaka.

Pitkäniemi, Safiiri

Safiirin työryhmä on työlleen omistautunut ja sitoutunut porukka, jolta löytyy monipuolista osaamista. Olemme lasten kanssa aidosti läsnä ja heittäydymme mukaan toimintaan innosta puhkuen. Meillä on hyvä yhteishenki ja paneudumme jokaisen lapsen asioihin huolella. Yhteinen ajatuksemme on, että jokainen lapsi on arvokas ja ainutlaatuinen haasteistaan huolimatta. Päiviimme kuuluu iloa, naurua ja huumoria. Haasteet kohtaamme tiiminä toisiamme tukien. Tiimiimme on helppo tulla, mikäli omistat ripauksen huumorintajua ja kyvyn heittäytyä hulluihinkin ideoihin.

Pitkäniemi, Topaasi

Moniammatillisena työryhmänä pyrimme toimimaan hyvässä yhteishengessä ja jokaisen ammattitaitoa parhaamme mukaan hyödyntäen. Työn lähtökohtana on, että kaikki lapset kohdataan yksilöllisesti ja kunnioittavasti. Jokainen mahdollinen erityispiirre on rikkaus, ei haaste. Topaasissa arki muodostuu yhdessä tekemisestä sekä avoimesta ja kohtaavasta vuorovaikutuksesta. Erityisesti viikkorytmissä korostuvat strukturoidut arjen toiminnot, sekä lasten mielenkiinnonkohteiden mukaiset vapaa-ajan toiminnot. Tärkeää on, että jokainen on valmis heittäytymään mukaan tekemiseen huumoria unohtamatta. Yksikössämme saatat törmätä myös koirakavereihin, jotka ”työskentelevät” yksikössä.

Kankaantaan yksiköt

Kankaantaka tarjoaa sijaishuollon erityistasoista palvelua nuorisoikäisille, 12-17-vuotiaille lapsille. Kankaantaka koostuu neljästä seitsemänpaikkaisesta asuinyksiköstä, joista jokaisessa työskentelee yhdeksän hengen työryhmä. Työryhmät koostuvat yksikön johtajasta, sairaanhoitajasta ja seitsemästä ohjaajasta. Jokainen tuo työporukkaan oman panoksensa omasta persoonastaan ja osaamisestaan käsin. Työyhteisöstämme löytyy osaamista lasten mielenterveys- ja päihdehaasteiden kohtaamisesta ja hoidosta, sukupuoli- ja seksuaalisensitiivisestä työstä sekä luovista menetelmistä.

Kasvatustyömme on valmentavaa, voimaannuttavaa ja osallistavaa. Kohtaamme lapsen ratkaisukeskeisin menetelmin ja tavoitteemme on auttaa ja tukea lasta löytämään omat vahvuutensa. Näemme lapsessa olevan hyvän ja autamme lasta kokemaan onnistumisia.

Kankaantaka on profiloitunut käytöshäiriöiden ja nuorisopsykiatristen haasteiden kohtaamiseen. Jokaisessa asuinyksikössä työskentelee sairaanhoitaja ja teemme yhteistyötä alueen nuorisopsykiatristen poliklinikoiden kanssa. Henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Pihapiirissämme toimii myös Nokian kaupungin erityisopetusryhmä.

Tilat ovat uudet hirsirakennukset, joka tuo kodikkaan tunnelman pihapiiriin ja sisätiloihin. Sijaitsemme kolmen (3) kilometrin päässä Nokian keskustasta ja noin 15 kilometrin etäisyydellä Tampereen kaupunkialueelta.
Haluamme tarjota lapselle ympäristön, missä voi muuttua, olla rohkea, oppia, kasvaa ja olla pelkäämättä epäonnistumisia.

Kankaantaan toiminnanjohtaja on Ismo Pokela (ismo.pokela(at)sospro.fi, 040 840 3206).