Pirita - Sairaanhoitaja


Olen Pirita ja toimin sairaanhoitajana Kotaharjun yläkerran yksikössä. Sairaanhoitajaksi valmistuin 2017 TAMK:n mielenterveys- ja päihdehoitotyön suuntautumiskoulutuksesta. Aikaisemman lähihoitaja koulutukseni pohjalta olen hoitotyötä tehnyt jo vuodesta 2004. Palvelukokonaisuuksien muutosten myötä olen tulkinnut mielenterveys- ja päihdeongelmien kuormituksen lisääntyneen perheissä. Samalla terveyspalveluihin on yhä vaikeampi päästä ja kuormitus näkyy myös lastensuojelun palveluissa. Tämä on yksi niistä syistä, miksi olen hakeutunut itse lastensuojelun yksikköön töihin. Itse korostan työssäni lasten kanssa tunnetaitojen opettelua ja kiintymissuhteen turvaamista. Vahvistan mielelläni tiimiä, joka Kotaharjun yläkerrassa tarjoaa tasapainoisen ja kuntouttavan arjen lapselle kehittyä omat vahvuudet tunnistavaksi persoonaksi.