Kangasala


Kangasalalla meillä on kaksi tiimiä Kotaharjun toimintayksikössä. Lisäksi meillä on Pirkanmaalla avopalveluiden, Tampereen Takahuhdin sekä Nokian Kankaantaan ja Pitkäniemen toimintayksiköiden tiimit.

Kotaharjussa tiimimme tarjoaa sijaishuollon erityistasoista palvelua nuorisoikäisille (12-17-vuotiaat) lapsille.Kasvatustyö on luonteeltaan valmentavaa, voimaannuttavaa ja osallistavaa. Lapsen läheiset nähdään tärkeinä ja tasavertaisina kasvatuskumppaneina. Panostamme erityisesti perhetyöhön. Työntekijämme rakentavat aktiivista vuorovaikutusta lapsen ja perheen kanssa.

Henkilökuntamme koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Työryhmistä löytyy mielenterveys-, päihde- ja neuropsykiatrista täydennyskoulutusta ja työkokemuksen kautta hankittua osaamista. Kotaharju on profiloitunut käytöshäiriöiden ja nuorisopsykiatristen haasteiden kohtaamiseen.

Kotaharjun alakerran tiimi kuvailee itseään näin:

Työryhmässämme on yhdeksän huippua alan ammattilaista. Työryhmänä olemme kehitysmyönteinen ja avoin. Työpäiviimme kuuluu paljon huumoria. Työssä jaksamistamme tukee yhtenäinen linja ja luottamus työkaveria kohtaan. Osaamme heittäytyä arjen haasteisiin täysillä unohtamatta yhteistä rentoilua. Osastolla on seitsemän 12-17-vuotiasta nuorta, joiden kanssa jaamme arkea. Lisäksi tykkäämme retkeillä halki Suomen, Ruotsin Lappia unohtamatta. Kotaharjun ympäristö tarjoaa puitteet aktiiviseen harrastamiseen.  

Haluamme tarjota nuorille turvallisen kasvuympäristön, jossa arki on ennakoitua. Työn pohjana toimii luottamuksellinen omaohjaajasuhde nuoreen ja perheeseen. Pidämme yhteistyötä osaston ja perheen välillä avainasemassa tavoitteiden saavuttamiseksi.