Mira-Maria - Ohjaaja


Pohjakoulutukseltani olen lähihoitaja, jossa olen suuntautunut lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen. Tämän jälkeen olen suorittanut AMK:ssa yhteisöpedagogin linjaa, josta valmistuin joulukuussa 2018. Minulla on vahva osaaminen ohjaustyöhön. Olen tehnyt paljon töitä autisminkirjon ja kehitysvammaisten ihmisten kanssa, joilla on haasteita niin arjessa, kuin sosiaalisissa kanssakäymisissä. Ikähaarukalla työskentelyni on ollut lapsista ja nuorista aina aikuisiin saakka. Olen työskennellyt sanallisesti ohjattavien kanssa, kuin myös heidänkin jotka tarvitsevat hoidollisen tuen elämäänsä päivittäin. Minulta löytyy osaaminen arjen tukemiseen ja strukturointiin sekä niissä menetelmien ja työkalujen hyödyntämiseen. Olen myös sanallisesti valmis ja sanallisen ohjauksen taito on minulle vahva osaaminen. Minulla on, myös vahva osaaminen teknisiin taitoihin. Työkaverina olen hyvin puhelias ja sosiaalinen sekä helposti lähestyttävä. Tulen helposti toimeen jokaisen työryhmän jäsenen kanssa. Ilmaisen paljon itseäni puhumisen kautta ja pystyn asiasta, kuin asiasta tiimin jäsenten kanssa puhumaan. Pidän erityisesti tiimi- ja parityöskentelystä, koska yksin tehdessäni en voi ilmaista itseäni tai toimintatapojani. Ohjaajana olen määrätietoinen ja rajoja pitävä. Osaan, myös hassutella ja käytän sitä välillä työkalunani työskennellessäni lasten ja nuorten kanssa.