Meillä on unelma ja tärkeä tehtävä
– laatu on lapsen oikeus

Usko ihmisessä olevaan hyvään on kaiken toimintamme lähtökohta niin lasten, perheiden kuin työkavereiden kanssa. Haluamme tehdä maailmasta jokaiselle lapselle paremman paikan elää, oppia ja löytää paikkansa.

Toimintamme kasvaa ja tarvitsemme joukkoomme lisää ammattitaitoisia ja arvomme aidosti jakavia ihmisiä. Tulemme palkkaamaan vuoden aikana noin 100 sosionomia ja muita sosiaalityön huippuammattilaisia esimiesten ja ohjaajien tehtäviin. Vakituisten työtehtävien lisäksi tarjolla on myös monipuolisia työsuhteita lyhytaikaisiin sijaisuuksiin.

Yksi arvoistamme on osallisuus, ja siksi kysyimme myös lastenkotiemme lapsilta ja nuorilta, mitä he toivovat työntekijöiltä, mitä he arvostavat – ja mistä he unelmoivat. Olemme koostaneet tälle sivulle näitä ajatuksia niin sanoin, valokuvin kuin piirroksin. Tarinaamme on kertomassa myös mahdollisesti tulevia työkavereitasi.

Oletko sinä tuleva sosprolainen?

Avopalveluiden ohjaaja

Avopalveluiden ohjaajana pääset tekemään työtä lasten, nuorten ja perheiden kotona ja muissa arjen ympäristöissä. Toteutamme perhetyötä, jälkihuoltoa ja ammatillista tukihenkilötoimintaa lastensuojelulain, kotouttamislain tai sosiaalihuoltolain puitteissa. Työ on vaihtelevaa ja itsenäistä - avopalveluissa pääset haastamaan itsesi, ja saat tiimin ja esimiehen tuen!

Sijaishuollon ohjaaja

Sijaishuollon ohjaajana toimit luotettavana omaohjaajana ja kasvatusvastuullisena aikuisena nuorelle. Teet yhteistyötä nuoren vanhempien, koulun ja muun verkoston kanssa. Osallistut aktiivisesti oman tiimisi hoitotyön kehittämiseen, yhteistyömallien rakentamiseen ja arviointiin. Sinulla on mahdollisuus tuoda oma osaamisesi koko työryhmän käyttöön koulutustaustasi ja kokemuksesi näkökulmasta ja pääset myös itse kehittymään ja oppimaan muilta moniammatillisessa tiimissä ja tiiviissä yhteisössä.

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitajana sinulla on aktiivinen rooli tiimisi hoitotyön kehittämiseen, yhteistyömallien rakentamiseen ja arviointiin sekä tuot hoito- ja kasvatussuunnitelmiin hoidollisen näkökulman. Toimit yhteyshenkilönä lasten terveydenhuollon hoito- ja yhteistyötahoihin. Vastaat lasten lääkehoidon suunnittelusta, toteutuksesta ja valvonnasta. Arvioit ja dokumentoit lasten psyykkistä sekä fyysistä kehitystä ja hyvinvointia. Tehtäväsi on monipuolinen, sillä pääset moniammatillisessa tiimissä myös osaksi arjen kasvatus- ja ohjaustehtäviä.

Yksikön johtaja

Hyvä johtaminen on meillä rohkeuden ruokkimista sekä kannustavan ja innostavan ilmapiirin luomista. Johtajuus Sosprossa rakentuu koko organisaation vahvasta vuorovaikutuksen kentästä, jossa jokainen työntekijä antaa osaamisensa ja intohimonsa yhteiseen tekemiseen. Meillä ihmiset tulevat ensin. Uskomme vahvoihin tiimeihin, joissa esimies tukee jokaisen työntekijän sisäistä motivaatiota innostukseen ja draiviin. Tästä syntyy työn imu. Tule mukaan kasvamaan johtajana!

Tulossa

Avaamme elo- ja syyskuun 2021 aikana Pirkanmaalle ja Kanta-Hämeeseen kolme uutta erityistason sijaishuollon yksikköä, jotka erikoistuvat käytöshäiriöisten ja kehitysvammaisten lasten kasvun, kehityksen ja kuntoutuksen tukemiseen. Kaikkien yksiköiden kiinteistöt ovat uusia, käyttötarkoitukseensa suunniteltuja ja lasten tilanteet ja tarpeet huomioivia. Vahva panostus laatutyöhön ja ohjaajien yksilölliset koulutuspolut Sospro-akatemiassa tarjoavat mielenkiintoisia kasvu- ja kehityspolkuja lastensuojelun ammattilaisille.

Tehdään tämä yhdessä ja uskotaan unelmiin!

“Sospro on rohkea alan edelläkävijä ja vaikuttaja.“