Jälkihuollon palvelut


Jälkihuolto

Sijoituksen päätyttyä useimmat nuoret tarvitsevat tueksi luotettavaa aikuista, jolta on mahdollista pyytää apua. Nuoret tarvitsevat vahvistusta tunteelle, että hänestä ja hänen verkostonsa hyvinvoinnista välitetään edelleen. Nuoret tarvitsevat lisäaikaa arjen hallinnan opettelussa muuttuneessa elinympäristössä. Vahvistamalla toivoa ja uskoa tulevaisuuteen tuetaan nuoren mahdollisuuksia kiinnittyä yhteiskuntaan.

Valmennamme jälkihuoltonuoria itsenäiseen elämään, tarjoamalla tukea ja ohjausta arjen- ja elämänhallinnan ylläpitämiseen, asumiseen sekä yhteiskunnassa toimiseen. Jälkihuollon palvelu tukee nuoren itsenäiseen elämään siirtymistä ja myönteisen kasvun vahvistamista. Jälkihuollon ohjausta tarjotaan nuorelle hänen omista lähtökohdistaan käsin, huomioiden yksilölliset tarpeet, toiveet ja tavoitteet.

Työmuotoina käytämme itsenäistämisohjelmaa, jälkihuollon ohjaajan lähityötä ja erilaisia tuetun asumisen muotoja. Asiakkaina ovat itsenäistyvät nuoret, joilla on jälkihuolto-oikeus.

Jälkihuollon palvelu voi olla jatkumo Sospron tarjoamalle sijaishuollon palvelulle, jolloin tuki ja ohjaus aloitetaan hyvissä ajoin, jotta luottamussuhde nuoren ja työntekijän kanssa mahdollistuu ja vahvistuu. Voimme tarjota jälkihuollon palvelut myös kokonaan muualla sijoitettuna olleelle nuorelle, joka palaa kotikuntaan. Palvelu mahdollistaa tällöin kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleen nuoren turvallisen paluun kotiseudun arkeen.

Onnistunut jälkihuolto on tärkeä palvelu nuoren itsenäistymisen polulla. Muutaman vuoden jälkihuollon tuella on mahdollista ehkäistä pitkäaikaisen syrjäytymisen uhka ja tukea nuoren oman paikan löytymistä.