Sospro Oy
Sospro Oy on lastesuojelupalveluita tuottava ja kehittävä yritys, joka on aloittanut toimintansa vuonna 2006.

Tehtävänämme on luoda nuorelle turvallinen kasvua sekä kehitystä tukeva asuin- ja toimintaympäristö sen ajan, kun nuoren sekä perheen voimavarat eivät yksin riitä. Sijoituksen aikaisen työskentelyn painopisteenä on perheen kaikkien osapuolten tasapuolinen osallisuus.

Helposti lähestyttävä ja uskottava aikuinen
Yksiköissämme korostamme aidon hetken merkitystä. Olemme rakentaneet työskentelytavat, jolla muodostamme yhteensointuvan suhteen jokaiseen lapseen.  Yhteensointuva suhde on turvallinen ja siinä vallitsee molemminpuolinen ymmärrys osapuolten sisäisistä kokemuksista.

Laadukas työskentely
Pidämme edellytyksenä koko sijoituksen ajan tapahtuvaa lapsen yksilöllisiin tavoitteisiin peilaavaa kuntoutumisen kehityksen seurantaa.  Otamme huomioon lapsen suhteen itseensä ja ympäristöönsä mm. koulussa, kotona sekä sijaishuoltopaikassa.  Palautetta saamme lapselta, perheeltä, sosiaalityöntekijältä ja muilta yhteistyötahoilta jatkuvan avoimen vuorovaikutuksellisen keskustelun avulla.  Kuntoutumisen kehityksestä nousseet huolet ja saavutukset ovat pohjana yksiköidemme johtajan, omaohjaajan sekä muun työyhteisön oman työskentelyn reflektoinnille. Kuntoutuminen on mahdollista Perhekeskus Kotaharjussa ja Perhekeskus Takahuhdissa.

Sospro Oy

kotaharju_logo
Perhekeskus Kotaharju on erityisen tuen yksikkö, jossa toimii kaksi erillistä 7-paikkaista osastoa. Perhekeskus Kotaharjun tuottamiin palveluihin kuuluvat lasten ja nuorten intensiivihoito sekä arviointijakso, kriisisijoitukset, pitkäaikaiset kuntouttavat sijoitukset, tuettu asuminen ja jälkihuolto.

Kuntoutusjaksojen tavoitteena on joko kriisissä olevan lapsen ja hänen perheensä tuettu pysäyttäminen sekä aikuisen erityisen tuen sekä turvan tarjoaminen lapsen psyykkisen kunnon voimakkaasti heikennyttyä. Kuntoutuksessa vastaamme lapsen tarpeisiin, jotka ilmenevät esimerkiksi käytöshäiriöinä, päihteiden käyttönä tai kouluvaikeuksina.

MEIHIN SAAT YHTEYDEN 24h

Osoite: Perhekeskus Kotaharju, Lukkolankatu 5, 36280 Kangasala

Johtaja, Ismo Pokela, p.040-8403206
ismo.pokela(at)sospro.fi

Alakerta
Osasto: p.050-4335069
Vastaava ohjaaja, Tiina Siikaluoma, p.050-4389146

Yläkerta
Osasto: 050-4389165
Vastaava ohjaaja, Teemu Hakkarainen, p.045-3144802

Kotaharju

takahuhti_logo

Vaativan hoidon yksikkö Perhekeskus Takahuhti on avattu kesäkuussa 2013.

MEIHIN SAAT YHTEYDEN 24h

Osoite: Perhekeskus Takahuhti, Kuusimäenkatu 28, 33560 Tampere

Kasvatusjohtaja, Saila Purhonen, p.050-4397199
saila.purhonen(at)sospro.fi

Osasto 1
Osasto: p.050-5278047
Vastaava ohjaaja, Henri Kruus, p.050-4440924

Osasto 2
Osasto: p.050-4421491
Vastaava ohjaaja, Rieti Kuitunen, p.050-4434238

Takahuhti

Jälkihuollon tiedustelut
Jälkihuollon vastaava, Inka Plattonen, p.040-1629332

Sijaisperhetyön tiedustelut
Toimitusjohtaja, Antti-Ville Lemmetty, p.044-3508900

Perhekuntoutuksen tiedustelut
Saila Purhonen, p.050-4397199

Muut työmuodot